Seminář: Nejčastější vady a poruchy staveb — prevence, odstraňování

Dne 26. ledna 2012 od 9 h pořádá společnost Sekurkon ve svém sídle na Rašínově nábř. 26, Praha 2-Vyšehrad seminář Nejčastější vady a poruchy staveb – prevence, odstraňování.


Seminář je určen stavebním inženýrům a technikům v investorských, projektových a realizačních firmách, pracovníkům stavebních úřadů, zadavatelům veřejných zakázek, pracovníkům integrovaného záchranného systému a příslušným pracovníkům státní správy a regionální samosprávy, kteří se podílejí (od projektantů po dodavatele) na přípravě, zadávání, kontrole a řízení stavebních zakázek. Cílem je upřesnit problematiku vzniku a příčin poruch stavebních objektů a hranice jejich odolnosti. Přednáší prof. Ing. Tomáš Vaněk, DrSc.
Účastníci se seznámí s příklady zjišťování poruch i vad a se způsoby oprav i rekonstrukcí a s pracovními postupy stavební praxe pro základní typy nosných konstrukcí. Budou upozorněni na nejčastější chyby zhotovitelů a jejich prevenci.
Účastníci obdrží metodický materiál: T. Vaněk: Rekonstrukce betonových staveb, 3. doplněné vydání (Sekurkon 2009).
 
Program semináře
â?? Hrubé chyby v průzkumu, projektu a realizaci, příčiny a jejich prevence;
â?? Možnosti a způsoby odstraňování vad a poruch staveb;
â?? Opravy a rekonstrukce průmyslových, bytových a občanských staveb – stropy, střechy, sloupy, základy – podlahy, příčky, balkony, nádrže, bazény aj. – četné realizované příklady odstraňování poruch a hrubých vad – foto a videodokumentace s komentářem a rozborem příčin.
 
Další informace a on-line přihlášku najdete zde.
podle podkladů pořadatele

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*