Seminář: Novela zákona o vodovodech a kanalizacích

v úterý 30. 9. 2014 od 9:00 hod
Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7-Holešovice


Zákon č. 275/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník přinesly od 1. 1. 2014 podstatné změny pro vlastníky či provozovatele vodovodů a kanalizací a pro odběratele. Mění se i prováděcí vyhláška k zákonu o vodovodech a kanalizacích. Cílem semináře je seznámit účastníky se zásadními novinkami těchto předpisů a objasnit nové povinnosti vlastníků či provozovatelů vodovodů a kanalizací.
Školení je určeno pro vlastníky a provozovatele VaK, zástupce obcí (i když nejsou vlastníky VaK), pracovníky vodoprávních úřadů, autorizované inženýry v oboru vodní hospodářství a další zájemce.
 
Přednášející:
JUDr. Ludmila Žaludová, členka výkladové komise MZe ČR k zákonu o vodách, členka výkladové komise MZe ČR k zákonu o vodovodech a kanalizacích, předsedkyně právní komise Sdružení oboru vodovody a kanalizace České republiky (SOVAK), Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
 
Obsah:
• práva a povinnosti vlastníků vodovodů a kanalizací,
• práva a povinnosti provozovatelů vodovodů a kanalizací,
• práva a povinnosti odběratelů,
• zpřesnění základních pojmů,
• žádost o povolení k provozování,
• nový pojem odborný zástupce,
• elektronické předávání vybraných údajů z majetkové a provozní evidence,
• nově zavedená povinnost vlastníkům VaK vytvářet rezervu finančních prostředků na jejich obnovu,
• písemné dohody mezi vlastníky provozně souvisejících VaK,
• zákonné náležitosti dohod mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů nebo kanalizací,
• omezení dodávek vody, změny podmínek pro výměnu vodoměru,
• právo na vodné a stočné v případě povinnosti veřejné služby,
• měření množství dodané pitné vody a odvádění OV,
• smlouvy s odběrateli – zákonné náležitosti nových odběratelských smluv, úpravy stávajících smluv s odběrateli,
• změny, které přinesla vyhláška č. 48/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., k zákonu o vodovodech a kanalizacích.
 
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA. Každý účastník obdrží zdarma studijní podklady a osvědčení o absolvování.
On-line přihlášku najdete zde.
 
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
Argentinská 286/38
170 00 Praha 7-Holešovice
Tel.: 234 221 123–124
Fax: 234 221 125
E-mail: studio@studioaxis.cz

podle podkladů pořadatele

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*