Seminář: Nový občanský zákoník a příprava a realizace staveb

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a Česká společnost pro stavební právo zvou na odborný seminář Nový občanský zákoník a příprava a realizace staveb. Koná se 21. 6. 2012 od 10 h na adrese Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.

Nový občanský zákoník se významně dotkne téměř všech oblastí soukromoprávních vztahů. Důraz na autonomii vůle přináší nové pojetí úpravy jak právních jednání obecně, tak závazkových právních vztahů, uzavírání smluv i jednotlivých smluvních typů. Významné změny zasáhnou i vztahy vznikající při přípravě a realizaci staveb.
Cílem semináře je seznámit posluchače se základními novinkami, které mohou očekávat a na něž by se měli připravit v souvislosti se vztahy, jejichž obsahem je příprava a realizace staveb, a to od vysvětlení obecných pojmů, jejichž znalost je nezbytná pro pochopení nové úpravy, po specifika smluv ve stavebnictví.
Seminář určen pro právníky i odborné pracovníky stavebních a inženýrských organizací zabývající se přípravou a realizací staveb.
nbsp;
Odborný garant:
Ing. Petr Serafín, místopředseda představenstva České společnosti pro stavební právo (ČSpSP)
 
Lektor:
JUDr. Alena Bányaiová, CSc., členka Komise pro přípravu nového občanského zákoníku, členka Komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády ČR, členka předsednictva Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, členka představenstva České společnosti pro stavební právo.
 
Program:
– Právní jednání – vysvětlení pojmu, forma právních jednání, důvody neplatnosti právních jednání;
– Uzavírání smluv – obecné otázky, rozdíly oproti platné úpravě, informace poskytnuté v kontraktačním procesu, předsmluvní odpovědnost, obchodní podmínky a jejich význam při uzavírání smluv ve výstavbě;
– Smlouva o dílo – rozdíly oproti platné úpravě;
– Specifika smluv ve výstavbě – stavba jako předmět díla, nebezpečí škody na díle, součinnost objednatele, převzetí díla;
– Vady stavby – pojetí odpovědnosti za vady, uplatnění práv z odpovědnosti za vady, odpovědnost subdodavatelů, zhotovitele stavební dokumentace a stavebního dozoru.
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 833/31
110 00 Praha 1
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška ZDE.
podle podkladů pořadatele

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*