Seminář Otvorové výplně z požárního hlediska

12. 2. 2015 od 9 do 13 hod
Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7-Holešovice


Přednášející a obsah semináře:


plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D.; rada, odbor prevence, Ministerstvo vnitra ČR, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
POŽÁRNÍ, KOUŘOTĚSNÉ A KOUŘOTĚSNÉ POŽÁRNÍ DVEŘE
Dnem 1. 1. 2000 nabyla účinnosti vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří. K praktické aplikaci některých ustanovení tohoto právního předpisu byla zodpovězena řada dotazů z řad odborné i laické veřejnosti. Nejčastější z těchto dotazů se týkají zejména aplikace ustanovení § 4 a § 5 citované vyhlášky, tj. způsobu provedení, zabudování, údržby a značení požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří. Cílem této přednášky je podrobnější pohled na uvedenou problematiku.

• Základní požadavky na provedení požárních a kouřotěsných uzávěrů otvorů (dále jen PKD),
• Projektování PKD,
• Zabudování PKD do stavby,
• Provoz, kontroly, údržba a opravy PKD,
• Značení PKD ve výkresech a na výrobku,
• Nálezy České obchodní inspekce,
• Závěr.

Ing. Petr Kejklíček; PKPO
POŽÁRNÍ OCHRANA PROSKLENÝCH KONSTRUKCÍ
• Základní informace k typům požárního prosklení a jejich značení,
• Svislé a vodorovné systémové požární prosklení,
• Vady v aplikacích požárních skel.

doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.; PKPO, Fakulta stavební ČVUT, soudní znalec
POŽÁRNÍ UZÁVĚRY
• Normové požadavky,
• Dispoziční uspořádání a příklady řešení,
• Řešení otevíracích mechanismů na schématech,
• Přehled konstrukčních úprav požárních uzávěrů,
• Požární uzávěry při rekonstrukcích.

Seminář je pořádán ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany (PKPO).
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA.
Každý účastník obdrží zdarma studijní podklady a osvědčení o absolvování.

On-line přihlášku najdete ZDE.

Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
Argentinská 286/38
170 00 Praha 7-Holešovice
Tel.: 234 221 123–124
Fax: 234 221 125
E-mail: studio@studioaxis.cz

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*