Seminář Technický dozor investora se zaměřením na změny po 1. 1. 2014

12. března 2015
hotel Slavia, Solniční 15/17, BrnoCíl semináře
Seminář je orientovaný na osoby vykonávající pozici technického dozoru při realizaci staveb. Cílem semináře je poskytnout osobám vykonávající TD ucelený přehled, a to jak v oblasti právní úpravy se zaměřením na změny soukromého i veřejného stavebního práva vztahující se k výkonu jejich činnosti, tak i v oblasti samotného výkonu – postupy a výkon kontrolní činnosti na stavbě.

Seminář je určen pro pracovníky stavebních firem, nezávislé profesionály poskytující technický dozor, širokou stavební veřejnost.
Účastníci obdrží materiály zpracované lektory elektronicky a osvědčení o účasti na semináři.

Lektoři:
JUDr. Petra Adámková, Ph.D. – právnička v oboru stavebního práva
doc. Ing. Karel Dočkal, CSc. – stavební expert – zabývá se posudkovou a inspekční činností ve stavebnictví, schvaluje certifikáty výrobků systémů jakosti
 
Program
1. Funkce TDI v celém procesu výstavby, dopad nových právních předpisů veřejného i soukromého stavebního práva na výkon funkce,
2. TDI ve vazbě na změny veřejného stavebního práva (velká novela SZ a prováděcích předpisů),systém stavebně-technické prevence, práva a povinnosti při kontrolní činnosti, stavební deník,
3. TDI ve vazbě na nové soukromé právo – změna závazkového práva a jeho vliv na smluvní vztahy, změny v oblasti smlouvy o dílo a příkazní smlouvy,
4. Výkon kontrolní činnosti z pohledu praxe.
 
Podrobné informace a přihlášku najdete zde.
podle podkladů pořadatele

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*