Seminář: Závady kamenného a cihelného zdiva u historických staveb

Seminář 15. 1. 2013 od 9 hod
v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD)

Jaké jsou nejčastější příčiny vzniku trhlin, vlhkosti, destrukce a dalších závad u historického zdiva? Jaký vliv na zdivo má vegetace? Co vše může ovlivnit umístění a stav komínů? Více o těchto příčinách a způsobech sanace se dozvíte na přednášce zkušeného soudního znalce.

Přednášející:
Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc. – Fakulta stavební ČVUT, soudní znalec v oboru stavebnictví
 
Obsah:
â?? Trhliny – způsobené nestabilním podložím a objemovými změnami, zejména smršťováním;
â?? Vlhkost:
a) ve spodní části staveb způsobená vzlínáním nebo průsakem vody z podzákladí či bočních stran – její likvidace především pomocí odvětrávacích systémů (nosné stěny bývají často ze smíšeného zdiva) s doplňkovými úpravami (sanační omítky, difuzní lišty);
b) v horní části staveb způsobená zatékáním vody z neutěsněné střechy – možnost výskytu dřevokazných hub.
â?? Kamenné zdivo – destrukce zdiva vlivem povětrnosti, změna jeho fyzikálních a mechanických vlastností, jeho sanace zpevněním a konzervací povrchu, opravou porušené části zatmelením, výměnou porušené části novou částí;
â?? Cihelné a smíšené zdivo – výkvěty, korozivní účinky, vliv malty, negativní účinek vegetace, rozdílné chování cihelného a smíšeného zdiva;
â?? Komíny – příčiny špatného tahu komína, vliv umístění komínů na jejich správnou funkci, tlakové poměry a proudění, vliv spalin na kondenzaci a usazování sazí, tepelnětechnické poměry v komínech, rizika vzniku požáru, vliv povětrnosti na destrukci komínových hlav.
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA. Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.
 
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
tel.: 277 775 917–18
E-mail: studio@studioaxis.cz
On-line přihláška ZDE.
www.studioaxis.cz

 

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*