Severská udržitelná města

Velvyslanectví Norska, Švédska, Finska, Dánska a honorární konzulát Islandu společně připravila výstavu s názvem Severská udržitelná města. Ta je od 1. dubna 2021 přístupná zvenku na Fakultě architektury ČVUT v Praze a také online na www.severskamesta.cz.

Města po celém světě čelí obrovským, ale velmi podobným výzvám – od osamělosti seniorů přes záplavy až po znečištěné ovzduší. Výstava Severská udržitelná města představuje některá z řešení, která pro severská města navrhli jejich architekti a inženýři v oblasti zdraví, mobility, snižování uhlíkové stopy, cirkulárního hospodářství a odolnosti měst. Všechna řešení jsou spojená s minimálně jedním z Cílů udržitelného rozvoje OSN.

podle podkladů pořadatele

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*