Sídlo firmy NEOMED V Praze 10-Hostivaři

Fotogalerie ke článku (7)

NEOMED

NEOMED

NEOMED

NEOMED

Situace

Situace

1 NP

1 NP

2 NP

2 NP

Řez příčný

Řez příčný

Řez podélný

Řez podélný
Celá fotogalerie (7)

Adresa: Sodomkova 6, Praha 10 — Hostivař, Česká republika
Investor: Ivo Filípek / Neomed, s. r. o.
Autor: Stanislav Fiala, Daniela Polubědovová
Spolupráce: Milan Bulva
Projektant: D3A, spol. s r. o. / Fiala — Prouza - Zima
Stavební část: Jiří Václavů, Hana Vavriková
Statika: Building, s. r. o.
Generální dodavatel: Skanska CZ, divize pozemní stavitelství Čechy, PT11
Subdodavatelé: Sipral, TH-Systém, Vatech EZ, Interiér Adámek, Dřevovýroba Podzimek, CSI Saman, Finaly, Spyron, Stimul, Erco, ES-System, Skanska DS, Skanska Facilities Management CZ, Skanska CZ, Stavební servis, Vitra, Konsepti, Baurepa, Corint, Hasil, Darimex, Allegro, Stavební specializace, Intergips, Schuch, Obst, Pauk
Termíny: projekt 1/2003, realizace 9/2004-7/2005
Plocha stavebního pozemku: 5970 m2
Zastavěná plocha: 590 m2
Celková podlahová plocha: 970 m2
Celkový obestavěný prostor: 4255 m3


Nosná konstrukce: monolitické bezprůvlakové stropní desky podepřené sloupy a stěnami
Konstrukce podlah: těžké, plovoucí
Obvodový plášť a výplně otvorů: Obvodový plášť je lehký, montovaný. Jižní a část východní fasády jsou tvořeny velkoplošným prosklením se sloupkovou konstrukcí strukturálního typu. Pásová okna východní a západní fasády a celá jižní fasáda jsou doplněny vnějšími žaluziemi z hliníkových vodorovných lamel. Čelní stěny kanceláří a zasedačky ve 2. NP jsou z tvrzeného čirého skla potaženého grafickou fólií.
Střecha: jednoplášťová, nevětraná
Příčky: Převažují příčky ze sádrokartonových desek s vloženou akustickou izolací z minerálních vláken.

Foto: Filip Šlapal, Zdeněk Lhoták, Andrea Lhotáková


Firma Neomed ve svém domě potřebovala sdružit prostory pro kvalitní a přehledné skladování léčiv s prostory pro administrativní práci a přijímání návštěv a zákazníků.

V minulosti byla na pozemek navezena velká hromada hlíny, která stačila zarůst náletovými stromky a keři. To jsme se ve svém konceptu rozhodli respektovat. Tento kopec, porostlý novou kvalitní trávou a březovým hájem, na jinak rovném pozemku novou budovu schovává při pohledu z ulice. Budova se do něj „zavrtává“ a schovává část svých skladovacích „útrob“.

Hlavní brána nabízí svou vyvýšenou polohou jakýsi nadhled nad areálem. Návštěvník mírnou rampou pokračuje do zpevněného nádvoří, sevřeného mezi východní hranici pozemku a delší stranu budovy. Nádvoří je lemováno souvislým pásem parkovacích stání na plastových zatravňovacích roštech, zákazník může bez jediného schodu vstoupit do 1. NP, do přijímací haly, eventuálně nakládat zboží přímo ze zásobovacích vrat hlavního skladu. Všechny vstupy do domu jsou situovány pod třímetrový přesah střechy, takže „déšť nevadí“.

Při pohledu z ulice je fasáda charakterizována železobetonovou opěrnou zdí, doplňovanou vraty a zábradlím z průsvitného zeleného vlnitého laminátu. Pokračujeme-li dovnitř, po rampě dolů na vstupní nádvoří, míjíme další železobetonovou fasádu, provrtanou otvory, ze kterých se za tmy line světlo na záhon vysoké šedé trávy. Motiv této trávy pak přeskočí na skleněné vstupní zádveří i na vnitřní skleněné příčky.
Velké skleněné plochy na jižní a východní straně odkrývají průhledy do nitra budovy, pomáhají rychlé orientaci návštěvníků a zdůrazňují čistotu budovy i firmy. Velkoplošná identifikační grafika na fasádě se proplétá až dovnitř budovy, na skleněné příčky a vede tak návštěvníkův pohled do hloubky.
Zbývající plášť budovy je tvořen stříbrným hliníkovým vlnitým plechem, který dobře odráží barevné proměny okolí. Do něj jsou vložena vrata ze stejně stříbrných lamel, takže podporují celistvost a klid fasády, a vysoká párová okna z velkých tabulí skel, s bočními černými větracími křídly. Okna do skladů jsou překryta mříží z pozinkovaného pororoštu, dalším prvkem do mixáže jemných stříbrných struktur.

ublikováno ve Stavbě č. 6/2006

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*