Sluneční náměstí nabídne bydlení i uměleckou školu

Sluneční náměstí v Praze 13 projde proměnou. Architektonicko-urbanistická studie, jejíž zpracování má na starosti Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), řeší celé okolí stanice metra B – Hůrka. Studie navrhuje bydlení, zlepšení veřejného prostoru i umístění umělecké školy. Do nové podoby lokality se nyní mohou zapojit i občané. 

Hlavní město zadalo IPR na jaře roku 2019 vytvořit koncepční architektonicko – urbanistickou studii Slunečního náměstí i jeho nejbližšího okolí. Sídliště, na němž se denně pohybují desetitisíce lidí bydlící či pracující ve čtvrti Nové Butovice, je budované od 80. let 20. století. Koncepční studie má za úkol nastavit další rozvoj této lokality. „Vytvořili jsme si odborný a nezávislý urbanistický názor na to, jakým způsobem můžeme rozvíjet pozemky v okolí metra Hůrka, které jsou určeny k výstavbě. Pozemky vlastní z části i hlavní město Praha, tudíž jsou vhodné i na výstavbu městských bytů,” říká Petr Hlaváček, I. náměstek primátora. 

Studie, kterou zpracovali ARCHUM architekti, stanovuje, jaké budovy, v jaké velikosti i výšce je do této lokality možné umístit a zaměřuje se i na zlepšení veřejného prostoru, tedy veškerých ulic a náměstí. Na Slunečním náměstí může v budoucnu vzniknout i nová multifunkční budova základní umělecké školy. V západní části území by měl vzniknout tzv. Metropark, jehož pozemky jsou v majetku soukromého investora, uprostřed tzv. čtverce v parku, které nabízejí možnost městského bydlení a u náměstí již zmiňovaný komplex základní umělecké školy.

Návrh jasně vymezuje i samotné Sluneční náměstí, na kterém se nachází dvě dominanty čtvrti – budova úřadu městské části Praha 13 s hodinovou věží a kostel sv. Prokopa. „Nově dotváříme západní frontu náměstí budovou základní umělecké školy. Všechny veřejné prostory více propojujeme, vybízíme k zastavení či posezení. Přidáváme vodní prvky a stromy, drobné objekty občanské vybavenosti a služeb,” říká Šimon Vojtík, jeden z autorů studie. Sluneční náměstí a jeho přilehlé okolí by se tak mělo stát místem odpočinku, rekreace, setkávání i centrem umění. „Pro nás je zásadní projednání této nové studie s našimi občany. Budoucnost Slunečního náměstí je velmi zásadním krokem v urbanistickém rozvoji naší městské části, a proto budeme důsledně dbát na spoluúčast veřejnosti a připomínky předáme autorům studie,“ dodává starosta Prahy 13 David Vodrážka.


Občané se mohou vyjádřit buď prostřednictvím online dotazníku dostupného na www.iprpraha.cz/slunecni-namesti nebo tištěné verze v informačním centru na úřadě městské části Praha 13. Podněty je možné podávat od 9. do 31. března 2021. „Jsem moc rád, když do městského plánování zapojujeme občany, jelikož město je tvořeno právě pro ně. Obyvatelé Slunečního náměstí a jeho okolí znají své sousedství nejlépe, a proto budeme velmi rádi za jejich názor,” doplňuje ředitel IPR Ondřej Boháč.

Celý návrh představili v CAMPu samotní autoři studie ARCHUM společně s Petrem Hlaváčkem. Záznam je možné zhlédnout na www.campuj.online/zive

tisková zpráva

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Občané se moc vyjádřit nemohou. Dotazník je navodny jakoby už bylo hotovo a schváleno, přesto nikdo dosud neviděl návrh v jakékoli podobě – budova školy je jak se uvádí | pouze ilustrativní| a domy za ní pruhledne. Fotografie místa jsou záměrně perspektivně zkteslene, použití širokoúhlého objektivu má navodit představu že se jedná o nějaký zvlášť obrovský prostor na které se má vejít kromě školy ještě šest budov ?? Co to je? Tak je návrh nebo není? Pokud je, a občané se mají vyjádřit, proč nám ho někdo neukáže?

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*