Sono Centrum Brno

Jsou stavby, které si každý zapamatuje díky jejich velikosti, objemu prací a třeba i z pohledu finanční atraktivity. Existují však stavby, které jsou krásné hlavně proto, že vznikly. Mají myšlenku, koncept, jsou výjimečné svým architektonickým ztvárněním a také svou účelovostí. A jsou stavby, na které je každý, kdo se na nich podílel, hrdý. Z hlediska kumštu. Mezi ně bezesporu patří multifunkční kulturní prostor – SONO Centrum v Brně. Již na první pohled se jedná o velmi netradiční stavbu, a když k tomu přidáme nadstandardní komfort, pojetí prostoru hudebního sálu a technické vybavení včetně ozvučení, máme před sebou jeden z nejmodernějších evropských hudebních klubů vůbec. Koncertní sál má celkem tři podlaží se dvěma velkými balkony a čtyřmi bary. Co je však důležité, je neobvyklý tvar, který výraznou měrou přispěl k perfektní akustice. Investorem je společnost SONO Records, architektem projektu byl Ing. arch. František Šmédek. Na stavbě se podílela významně i firma Knauf, která dodala na sádrokartonovu konstrukci vnitřního opláštění anuloidu materiály a společnost JOK, která byla realizátorem opláštění.

Knauf desky součástí tvůrčí práce
„Stavba SONO Centra je unikátní nejen z hlediska konstrukce, ale i statiky a především akustiky“, vysvětluje Ing. Jiří Janota, výrobní ředitel firmy JOK, a. s. „Na samém začátku, když jsme poprvé vstoupili do prostoru, který byl vymezen betonovou skořepinovou konstrukcí anuloidu, jsme si uvědomili, že tohle bude zcela výjimečná a ojedinělá stavba. O to víc jsme si přáli ji realizovat. Byla to pro nás velká výzva“. Bylo zřejmé, že se nebude jednat o žádnou známou a systémovou konstrukci podle manuálů Knaufu, ale o anuloid, plný poledníků a rovnoběžek, který bylo zapotřebí vytvarovat. Byla to od začátku do konce doslova tvůrčí práce.

„Nebyli jsme schopni stanovit předem nějakou cenu a tak jsme požádali investora, aby nás tu nechal týden pracovat a zkoušet jak konstrukci vytvarovat a sestavit. Nesmělo dojít k žádné chybě, protože nároky byly vysoké, především z hlediska statiky, nosnosti a také akustiky. Ta hrála velikou roli. Během toho zkušebního týdne jsme si sestavili asi 6 dolních polí, a na základě toho vznikla reálná spotřeba materiálu, predikovali jsme, jak to asi bude vypadat nahoře, a navrhli jsme finální řešení včetně rozpočtu.“ Investora se podařilo přesvědčit, že nepůjde o standardní jednoduchou záležitost, ale že je potřeba vše udělat velmi kvalitně tak, aby se dospělo k odpovídajícímu výsledku.

Proč padla volba na Diamant?
Statika vnitřní konstrukce musela jednak unést vlastní materiál, ale také akustické zatížení v sále. Volba padla na sádrokartonové desky Knauf Diamant se zvýšenou pevností jádra a tvrdostí povrchu, které mají navíc vynikající akustické vlastnosti a jsou rovněž velmi houževnaté.

Nejprve bylo nutné namalovat vodicí rovnoběžky a posléze i poledníky, podle kterých se postupně vytvořila struktura nosných CD profilů, které byly různým způsobem tvarované a ohýbané, včetně speciálně vyrobených úchytů tak, aby bylo možné připevnit sádrokartonové desky Knauf Diamant. Desky bylo samozřejmě nutné nařezávat do různě velikých pětiúhelníkových celků, jež se začaly instalovat odspoda nahoru, kde se poledníky sbíhaly a současně také uhýbaly, až se postupně vytvořil požadovaný tvar. Opláštění sálu bylo nakonec tvořeno vrstvou minerální vaty, následovala mezera vymezená CD profily s přímými závěsy, pak přišla na řadu deska Knauf Diamant 12,5 mm, další mezera 50 mm, pak opět Knauf Diamant 12,5 mm, další sádrokartonová deska Knauf White 6,5 mm a na to všechno akustický potah. Pro představu, celá plocha je veliká zhruba 520 m2.

Nejtěžší na celé zakázce bylo podle slov Jiřího Janoty rozhodnutí, jestli celou zakázku vůbec dělat a jak se domluvit s investorem. Všechno ostatní byla krásná řemeslná práce. „Při našich výpočtech jsme často používali selský rozum, ale tak, aby vše sedělo v každém ohledu.“

Stavba dnes slouží svému účelu. Podle slov návštěvníků je zážitek z akustiky koncertů naprosto ojedinělý.

www.knauf.cz

Ivan Sklenář, foto archiv firmy JOK a Jiří Hloušek

Místo stavby: Brno
Investor: SONO Records
Generální dodavatel stavby: není
Autor projektu: Ing. arch. František Šmédek
Dodavatel materiálu: Knauf
Realizátor KNAUF: JOK, a. s.
Termín realizace: 04/2013 – 04/2014
Materiál: Knauf Diamant, Knauf White + příslušenství, tmely atd.

Publikováno v časopise Stavba č. 2/2015, str. 52-53

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*