Sono Centrum Brno

Objekt byl navržen jako reprezentativní stavba nahrávacího studia Sono Records s víceúčelovým využitím (hotel, restaurace, parkování, nahrávací studio, koncertní a divadelní sál). Autorem architektonického návrhu je František Šmédek, statické řešení prováděla firma Hladík a Chalivopulos, s. r. o., dodavatelem hrubé stavby byla firma BRESTT, s. r. o.
Firma CEMEX Czech Republic, s. r. o., dodala na tuto stavbu pro zhotovitele monolitické konstrukce (firmu BRESTT, s. r. o.) celkem 6300 m3 betonu, převážně v těchto třídách: C30/37 XC1, C30/37 XF1, C30/37 XD1, C30/37 XA3. Dále bylo na stavbě použito 750 tun betonářské oceli a 4,4 tuny předpínací oceli.
Firma CEMEX byla rovněž dodavatelem materiálu pro podlahy v objemu cca 350 m3. Především se jednalo o dodávku materiálu Anhylevel 20 (anhydrit ) a Cemlevel 20 (samonivelační cementový potěr).

Práce na stavbě začaly v létě 2011, kdy byl v předstihu realizován dilatační celek SO 02 – jednopodlažní objekt v zadní části parcely, určený pro parkování. Práce na hlavním dilatačním celku SO 01 začaly v prosinci 2011, přičemž hrubá stavba monolitického skeletu byla dokončena v únoru 2013.
Dominantou a nejsložitější částí objektu je rotační elipsoid. Vzhledem k tomu, že její půdorysný řez v jakémkoli místě je elipsa, avšak příčný řez kružnice, nemá stěna sálu po obvodě nikdy konstantní zakřivení. Proto byl vypracován 3D model skořepiny sálu, s vykreslenými průniky s jednotlivými navazujícími konstrukcemi. Na základě tohoto modelu byla zpracována dokumentace na výrobu jednotlivých dřevěných ramenátů, které byly na stavbě postupně osazovány jako žebra, tvořící „poledníky“ elipsoidu. Na ramenáty byly při vnějším povrchu skořepiny postupně přikládány desky, řezané na stavbě přímo na míru. Realizace stěn bednění skořepiny připomínala výstavbu dřevěné lodě. Po provedení armovacích prací včetně osazení kanálků svislého předpětí skořepiny byly osazeny ramenáty vnitřní strany. Betonáž probíhala po pásech vysokých cca 300 mm, přičemž postupně bylo doplňováno vnitřní bednění rovněž z jednotlivých prken na míru. Spodní část stěn skořepiny až do úrovně stropní desky nad 3. NP je svisle dodatečně předepnuta třílanovými kabely (systém VSL), celkem 19 kabely. Ty začínají v průniku dna a stěn skořepiny a vytvářejí poledníky skořepiny. Vynášejí tak zatížení spodní části kopule do horní části. Pro umožnění předpínání byl ve stropní desce, která tvořila dno skořepiny, vynechán pruh desky. Ten se dobetonoval až po předepnutí skořepiny a provedení injektáže. Vrchlík skořepiny je železobetonový, byl postupně v pruzích betonován do jednostranného bednění.
podle podkladů společnosti CEMEX Czech Republic

Publikováno v časopise Stavba č. 2/2015, str. 54-55

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*