Soutěž Active House Award pro studenty VŠ

Společnost VELUX Česká republika vypisuje pro studenty vysokých škol 1. ročník soutěže Active House Award, zaměřené na návrhy projektů udržitelných staveb v aktivním standardu. Zaregistrovat se do soutěže je možné od 17. 10. 2011 do 1. 5. 2012.


Soutěž Active House Award je určena pro studenty vysokých škol stavebního zaměření v České i Slovenské republice a vyhlašuje se ve dvou kategoriích – Novostavby a Rekonstrukce. Projekty může přihlásit jednotlivec nebo kolektiv. Cílem soutěže je podpořit práci studentů na projektech udržitelných staveb a umožnit jejím prostřednictvím detailnější seznámení s problematikou návrhu budov v aktivním standardu. Aktivní standard je definován kvalitou vnitřního prostředí, ohleduplností k životnímu prostředí a energetickou efektivitou objektu. Partnery soutěže jsou ČVUT Praha, Česká rada pro šetrné budovy a Galerie Jaroslava Frágnera.
„Firma VELUX se aktivně angažuje a pravidelně investuje do výzkumu a vývoje kvality vnitřního prostředí a trvale udržitelných staveb. V roce 2008 jsme zahájili experimentální projekt VELUX Model Home 2020, který představuje výstavbu a testování budov založených na principu aktivního domu. Proto jsme se rozhodli uspořádat tuto soutěž pro studenty v České a Slovenské republice a přispět tak k diskusi o budoucnosti udržitelného stavění u nás,“ řekl David Brož, generální ředitel společnosti VELUX.
Do soutěže mohou být přihlášeny zpracované projekty staveb pro bydlení a administrativu navržené v aktivním standardu, kde výrobky VELUX jsou součástí konceptu prosvětlení a ventilace domu.

Přihlášené soutěžní práce bude posuzovat mezinárodní odborná porota v složení:
• Mag. Arch. Juri Troy (Hein-Troy Architekten, Rakousko)
• MA Lone Feifer (Active house Alliance, Dánsko)
• doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc. (SEA Architekt, Česká republika)
• Ing. arch. Ľubomír Závodný, hostující profesor, FA STU, Bratislava (Závodný AA, Slovensko)
• Ing. arch. Klára Bukolská (zástupce vyhlašovatele, VELUX Česká republika)
 
Náhradníci:
• Ing. Petr Vogel (předseda České rady pro šetrné budovy, Česká republika)
• Ing. arch. Dalibor Borák (Dobrý dům, Česká republika)
 
Odborná porota vybere v každé kategorii vždy tři vítěze. Hodnotit bude kvalitu vnitřního prostředí budovy z pohledu využitelnosti dispozice, množství denního světla v interiéru a zajištění ventilace; vliv na životní prostředí z pohledu architektonického zpracování, urbanismu, použitých materiálů a využití obnovitelných zdrojů. Třetím kritériem bude energetická efektivita, resp. nulová bilance spotřeby energie v rámci celoroční bilance.
V každé kategorii budou uděleny tyto ceny: první místo představuje odměnu ve výši 35 000 Kč a dvoudenní návštěvu Kodaně, včetně prohlídky první veřejné CO2 neutrální stavby v Dánsku s názvem Zelený maják (Green Lighthouse). Pro soutěžící na druhém a třetím místě je připraveno 20 000 Kč a 10 000 Kč.
V průběhu soutěže proběhnou i dva semináře zaměřené na návrh aktivního domu. Seminář Active House Award – Idea pod vedením Mag. Arch. Juri Troye se bude zabývat principy navrhování aktivních domů. Na semináři Active House Award – Technic se účastníci seznámí s technickým řešením staveb a s možnostmi využití obnovitelných zdrojů energie v aktivních domech.
 
Registrace do soutěže Active House Award začala 17. 10. 2011, termín odevzdání soutěžních návrhů je do 15. 5. 2012.
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 15. 6. 2012 v Galerii Jaroslava Frágnera v Praze na vernisáži výstavy všech soutěžních návrhů.
Více informací k soutěži, včetně detailních podmínek a přihlášky, je k dispozici na stránkách www.velux.cz a www.velux.sk.
tisková zpráva

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*