Soutěž o návrh revitalizace území bývalých kasáren v Litoměřicích vyhlášena

V pátek 10. října byla zahájena další ze série soutěží v rámci CPP 2014 – ideová soutěž o návrh na revitalizaci území bývalých kasáren Armády ČR pod Radobýlem v Litoměřicích. Hlavním cílem Města Litoměřice je získat odborné urbanisticko-architektonické vize a návrhy transformace tohoto cenného území. Předpokládá se, že zde postupně vznikne plnohodnotná charakteristická část města, která se stane součástí jeho urbanistické struktury. Hlavní funkcí v řešeném území by mělo být bydlení a kvalitu a charakter obytného prostředí by měla posilovat těsná vazba na okolní krajinu.


Předmět soutěže:
zpracování ideového urbanisticko-architektonického návrhu revitalizace území bývalých kasáren Armády ČR pod Radobýlem.
Soutěž je zařazena do projektu Ceny Petra Parléře 2014

Jednokolová veřejná ideová architektonicko-urbanistická soutěž.

Vyhlašovatel: Společnost Petra Parléře, o. p. s.
Spoluvyhlašovatel: Město Litoměřice
Termín zahájení: 10. října 2014
Termín odevzdání soutěžních návrhů: 13. ledna 2015, do 12:00 hodin

Předpokládané ceny a odměny celkem: 350 tis. Kč
Vítěz soutěže bude automaticky zařazen mezi uchazeče o Cenu Petra Parléře 2014, o jejímž udělení rozhodne Hodnotitelská rada 18. března 2015.

V soutěžní porotě zasednou Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města Litoměřice, Doc. Ing. arch. Jan Mužík, městský architekt, náhradník: Mgr. Karel Krejza, 1. místostarosta města Litoměřice.
Nezávislí porotci jsou: Ing. arch. Milan Košař, Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., Ing. Petr Velička a náhradník poroty Ing. arch. Ivan Hnízdil.

Veřejná diskuse o bývalých kasárnách v Litoměřicích
V pondělí 20. 10. 2014 od 17.00 hodin proběhne v konferenčním sálu Hradu Litoměřice (Tyršovo náměstí 68) veřejná diskuse na téma REVITALIZACE ÚZEMÍ BÝVALÝCH KASÁREN ARMÁDY ČR POD RADOBÝLEM. Srdečně zváni jsou všichni zájemci, včetně eventuálních zájemců o právě zahájenou soutěž na toto téma. Pro ty bude zorganizována prohlídka řešeného území v tentýž den od 14 hodin. Sraz účastníků bude před hlavním vstupem do areálu z Kamýcké ulice.

Zadání soutěže, soutěžní podmínky a podklady pro soutěžící naleznete v rubrice Cena PP 2014.
Sekretář soutěže: PhDr. Marta El Bournová
Registrace: info@cenapp.cz

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*