Soutěž pro mladé architekty Multi-Komfortní dům Saint-Gobain zná své vítěze

Mezinárodní soutěž Multi-Komfortní dům Saint-Gobain je určena studentům architektury a stavebního inženýrství. Letošním úkolem bylo navrhnout udržitelný rozvoj města Saint-Denis v severní části metropolitní oblasti Paříže. Dva vítězné týmy z České republiky získaly kromě finanční odměny i účast v mezinárodním kole v Paříži, kde své návrhy představí v konkurenci dalších 58 týmů z celého světa.

Výzvou letošního ročníku bylo přeměnit reálnou industriální zónu v Saint-Denis ve Francii a navrhnout revitalizaci této oblasti. Nově navržená lokalita měla mít obytnou, vzdělávací i rekreační funkci a současně respektovat historii daného místa.

Letošní, již 16. ročník soutěže, byl v mnohém jiný než předcházející ročníky. Soutěžící studenti programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze a Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci měli možnost odborné porotě své návrhy osobně představit a zodpovědět dotazy porotců. Tuto možnost v minulých letech studenti neměli, odborná porota hodnotila pouze odevzdané návrhy. Hodnocení se uskutečnilo formou online prezentace, jak to vyžadují aktuální podmínky.

Nejlepší ocenění od odborné poroty získal tým studentů z Fakulty stavební ČVUT v Praze, jmenovitě Jiří Petrželka a Kristýna Klůsová, kteří kromě finanční odměny 40 000 Kč získali i postup do mezinárodního finále, které se bude konat v červnu 2021 v Paříži. Na druhém místě se umístila Natálie Pěgřímková ze stejné fakulty, která vyhrála 30 000 Kč, a která rovněž bude mít možnost porovnat svůj návrh na mezinárodním finále soutěže s dalšími týmy z celého světa. Kromě evropských států jsou ve finále zastoupeny i mimoevropské státy, např. Mexiko, Jihoafrická republika nebo Jižní Korea. Na třetím místě skončil tým opět z Fakulty stavební ČVUT v Praze, Nikola Puchelová a Jan Krsek, kteří získali odměnu 20 000 Kč. 

Všechny tři týmy jsou nejen ze stejné fakulty, ale dokonce I ze stejného atelieru, kde student pracují pod vedením Ing. Arch. Josefa Smoly a kol. Každý z odevzdaných soutěžních projektů byl odměněn poukázkou v hodnotě 2 000 Kč na spotřební zboží a věcnou odměnou.

podle podkladů společnosti Saint-Gobain

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Je to skvělý úspěch. Jen v tiskové zprávě je |drobná| chybička – ateliér Josefa Smoly je ze Stavební fakulty ČVUT.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*