Soutěž Současný český dům: očima mladých architektů 2012

Současný český dům: očima mladých architektů je mezinárodní soutěž určená studentům architektury, jejíž českou část v akademickém roce 2011/12 vyhlašuje Fakulta architektury ČVUT v Praze a Foibos Bohemia, o. p. s., ve spolupráci s FA VUT Brno, FA TU Liberec a FAST VSB-TU Ostrava.

Mezinárodní projekt vznikl ve spolupráci s ČVUT v Praze, polskou fakultou architektury univerzity v Gliwici, maďarskou fakultou architektury v Debrecenu a se spíše externí podporou Muzea architektury a designu v Ljubljani.

Soutěž pro studenty architektury

Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu rodinného domu pro 4 člennou rodinu. Účelem je nalézt architektonické řešení současných požadavků, které by odráželo národní specifika historické a moderní rezidenční architektury. Zcela záměrně nevyhlašujeme žádná další tematická omezení soutěžních projektů, abychom zbytečně nezasahovali do kreativity tvůrců.

obsah projektu:
situace M = 1:1000
půdorysy, řezy M = 1:100
vizualizace exteriéru a interiéru
autorská zpráva max. 1000 znaků
texty a popisy ve slovenském a anglickém jazyce
3D model – trojrozměrný model M = 1:50 podložka 700×500 (model není podmínkou přihlášení k účasti na soutěži, ocenění účastníci dodají model před odjezdem na workshop v Debrecenu)
výstavní panel (Kappa deska) formát: B1 700×1000 na výšku

Termín odevzdání projektů: do 11. dubna 2012 na Fakultě architektury ČVUT v Praze, Nová budova, místnost 864, 13–15 h, případně poštou tak, aby zásilka byla nejpozději 11. 4. 2011 do 15 h doručena na FA ČVUT., eventuálně prostřednictvím sběrného místa na některé z ostatních fakult (Brno, Liberec, Ostrava) dle informací na www.GreatVillas.org.

O výsledcích soutěže rozhodne v Praze 13. dubna 2012 odborná porota. Jako 3 porotci a jeden náhradník byli letos osloveni Markéta Cajthamlová, Jakub Kynčl, Pavel Nasadil a Alexandr Skalický.

Soutěžní návrhy budou prezentovány na veřejné výstavě na ČVUT v Praze, vybrané práce pořadatelé zveřejní v podobě interaktivních 3D modelů na internetu a představí v rámci mezinárodních výstav v Debrecenu a Bruselu. Dle zájmu zúčastněných univerzit budou soutěžní práce vystaveny také v jejich sídlech.
Odměnou pro autora vítězného projektu jsou knihy z edice Slavné vily, účast na vícedenním mezinárodním workshopu v Debrecenu v květnu 2012, kde se pod vedením prof. Antala Puhla, Dis., setkají vítězové všech národních kol soutěže. Vítěz se dále osobně zúčastní výstavy a konference „Via Villas“ v Bruselu na jaře 2013. Pozvánka na obě tyto akce je včetně hrazených cestovních nákladů, ubytování a diet.
Informace o soutěži najdete zde nebo zde.

podle podkladů pořadatele


 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*