Špičkový beton TOPCRETE a možnosti jeho využití

Obchodním názvem TOPCRETE se označují vysokohodnotné až ultra-vysokohodnotné transportbetony, které vyrábí TBG METROSTAV, člen skupiny Českomoravský beton. Jedná se o betony s extrémní pevností v tlaku i tahu za ohybu, které odolávají všem vlivům prostředí dle normy ČSN EN 206 a s uvažovanou životností více než 200 let.

Betony TOPCRETE se vyrábí na betonárnách z kvalitních lokálních surovin a na stavby se dopravují autodomíchávači. Jsou to jemnozrnné materiály s obsahem rozptýlené výztuže, které se vyrábí ve vysoce tekutých konzistencích SF1, SF2 a SF3. V nabídce TOPCRETE jsou vysokohodnotné betony od pevnostní třídy C90/105 a C100/115 dle ČSN EN 206, ale i betony o vyšších pevnostech, které již nejsou normami specifikované, tzv. ultra-vysokohodnotné betony (UHPC) o krychelných pevnostech i přes 180 MPa.

Díky těmto betonům lze vytvářet konstrukce o menších průřezech, tedy s nižší vlastní hmotností, bez vyztužení klasickou výztuží a s daleko vyšší trvanlivostí. Své uplatnění beton TOPCRETE nalezne zejména v mostním stavitelství pro konstrukce mostů a lávek, dále v architektuře pro tenkostěnné nevyztužené desky, pro členité tenké fasádní panely, betonový nábytek či jiný mobiliář, pro prefabrikované konstrukce a v neposlední řadě pro sanace dopravních konstrukcí i vozovek.

Beton TOPCRETE byl v minulých letech využit ke zhotovení tenkostěnné mostovky lávky v Čelákovicích i lávky v Lužci nad Vltavou. beton TOPCRETE získal i prestižní odborné ocenění STŘÍBRNÁ ZNÁMKA KVALITY výrobek – technologie pro stavitelství a architekturu 2015.

Kristýna Vinklerová
Foto: archiv TBG METROSTAV

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*