Spolkový dům v Horažďovicích

Rekonstrukce objektu kina a transformace na kulturní, společenské a výukové centrum s knihovnou.
Revitalizace přilehlého veřejného prostoru

Jedná se o architektonickou veřejnou dvoufázovou projektovou soutěž o návrh.
Předmětem této soutěže o návrh je zpracování architektonického návrhu řešení objektu Spolkového domu v Horažďovicích s cílem rekonstrukce kina, oživení jeho provozu a transformace na kulturní, společenské a výukové centrum s knihovnou. Součástí návrhu řešení bude také přilehlé území křižovatky Strakonická – Plzeňská v Horažďovicích, kde dojde k vytvoření funkčního a atraktivního prostoru coby protipólu náměstí vyzývajícího projíždějící k zastavení a návštěvě města. Místo by se díky rozšíření objektu kina a úpravě okolí mělo stát centrem setkávání, kulturní nabídky a odpočinku s možností nákupu při zachování hodnotné dopravní obslužnosti a parkování.

Cílem soutěže je získat kvalitní architektonický návrh transformace budovy, který bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace (Spolkový dům v Horažďovicích) a také kvalitní urbanisticko- architektonický návrh revitalizace území křižovatky Strakonická – Plzeňská

Termíny:
Datum vyhlášení soutěže: 10. 12. 2018
Datum odevzdání soutěžních návrhů: 11. 02. 2019
Datum odevzdání soutěžních návrhů (2. kolo): 1. 05. 2019

Porota:
Předseda poroty: MgA. Markéta Zdebská
Řádní členové poroty – závislí
Ing. Michael Forman, starosta, Ing. Petr Meduna
Řádní členové poroty – nezávislí
Ing. arch. Pavel Buryška, MgA. Markéta Zdebská, Ing. arch. MgA. Petr Uhlík
Náhradníci poroty – závislí
Mgr. Tomáš Pollak, Ing. Miroslav Lávička, Ing. arch Jiří Kučera
Náhradníci poroty – nezávislí
MgA. Martin Kožnar

Ceny: 
První cena se stanovuje ve výši 210 000 Kč 
Druhá cena se stanovuje ve výši 160 000 Kč 
Třetí cena se stanovuje ve výši 108 000 Kč 
Návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, mohou být případně odměněny částkou na odměny ve výši 40.000 Kč (čtyřicet tisíc korun českých).

Soutěžní podmínky a zadání najdete na stránkách soutěže: 
www.horazdovice.cityupgrade.cz


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*