Stanovisko ČKAIT k lávce v Praze-Troji

Po více jak 30 letech provozu došlo ke zřícení Trojské lávky v Praze. Po zhruba dvou letech od pádu lávky byly na základě vyšetřování a znaleckého posudku obžalovány dvě fyzické osoby – projektant a zástupce vlastníka/správce. Publikované útržky obvinění a podaná žaloba vyvolávají mezi odbornou veřejností řadu otázek a dohadů, které je třeba s ohledem na závažnost celé situace, zodpovědět a vyjasnit.

Tématem se bude ČKAIT podrobně zabývat na své tiskové konferenci, která se uskuteční 17. 3. 2020. Její název je Reakce odborníků ČKAIT na vývoj kauzy Trojská lávka v Prazehttps://www.ckait.cz/reakce-odborniku-ckait-na-vyvoj-kauzy-trojska-lavka-v-praze.

Zřícení nosné konstrukce je vždy tragédií, a proto je nutné – především s ohledem na zamezení opakování havárie u stejných nebo obdobných konstrukcí – určit v první řadě skutečnou příčinu zřícení a vyvodit příslušná opatření.  Ve vyspělých zemích jsou za tímto účelem sestavovány z renomovaných odborníků komise, které problematiku a její důsledky v celé její šíři řeší. Podobná komise v případě lávky v Praze-Troji sestavena nebyla, ačkoliv se z hlediska statického působení i provedení jedná o skutečně výjimečnou konstrukci, která navíc prošla v průběhu svého života několika opravami a mimořádnými událostmi (např. povodně 2002). Rovněž způsob a průběh vyšetřování i jeho výsledky budí v odborných kruzích značné pochybnosti, zejména s ohledem na komplexnost a historický vývoj úpravy stavebního práva v ČR.

Jako profesní organizace si v souvislosti s tímto případem klademe celou řadu otázek, zejména však jak dlouho a v jakém rozsahu má projektant ručit za stavbu provedenou podle jím zpracované projektové dokumentace, když je tato stavba provedena a následně provozována jinými stranami? Přitom je třeba uvést, že projektant není povinně informován o změnách na stavbě, opravách nebo následných stavebních úpravách. Je potom správné, aby byl doživotně zodpovědný za své, zhusta podstatně pozměněné dílo?
Ing. Robert Špalek,
místopředseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
r.spalek@torion-plzen.cz

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Je smutné, že u nás stále přetrvává praxe z padesátých let minulého století, kdy za každou průmyslovou havárii musel být |nalezen a odsouzen viník|. Jakmile první, co se o havárii dozvíme je, že policie zahájila trestní stíhání za obecné ohrožení, už nikdo z možných aktérů vyšetřování neřekne plnou pravdu v obavě, aby nebyl označen za |viníka|. Takže přesná a úplná pravda o příčinách havárie se nezjistí a tím je zmařena šance potřebnými opatřeními opakování takové havárie zabránit. Je potřeba změnit legislativu a vložit vyšetřování do rukou odborníků a trestně stíhat pouze úmyslné jednání, které k havárii přispělo.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*