Státní okresní archiv Louny

Budova archivu je navržena jako soubor zářezů do svažitého terénu pozemku. Jedná se o čtyři podlouhlé hmoty o různé výšce a délce. Každá hmota nese jinou primární funkční náplň a celý komplex se postupně zužuje směrem k jihu souběžně s tvarem pozemku. V polovině je mezi hmoty vloženo zahradní atrium pro přivedení nepřímého světla do pracovních prostor archivářů a kultivaci pracovního prostředí výhledem do vegetace.

Hlavní budova depotu je ponechána téměř bez otvorů, naopak objekt administrativy a objekt kontaktu s veřejností jsou prosklené. Tvář fasády tak jednoznačně napovídá o jejím obsahu.

Budovy jsou opláštěny betonovými dílci, což společně s pečlivě umístěnými otvory dodává stavbě velmi hmotný a stabilní výraz, který charakterizuje její úlohu jakožto bezpečné schránky cenných dokumentů.

Autorská zpráva
Foto: Filip Šlapal

Architekt: 
Prostor 008 – Ondřej Hejda, Martin Rössler
HIP: Sater projekt – František Novák, Zdeněk Dobiáš
Stupeň projektu: realizace
Rok dokončení: 2022
Zastavěná plocha: 2 189 m2
Obestavěný prostor: 20 831 m3
Místo stavby: Pod Nemocnicí 3127, Louny

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*