Stavební úřad povolil demolici obchodního domu Baťa v Mariánských Lázních

(ČTK) – Stavební úřad v Mariánských Lázních povolil v těchto dnech demolici funkcionalistického obchodního domu Baťa. Objekt z roku 1932 v centrální části města loni v červnu nařídili statici okamžitě uzavřít kvůli havarijnímu stavu nosných železobetonových konstrukcí. Do konce října byl objekt stojící v městské památkové zóně sám památkou, ministerstvo kultury ho ale ze seznamu vyjmulo. Podle rozhodnutí stavebního úřadu zveřejněného na úřední desce, nelze havarijní stavy odstranit a demolice musí být hotová do 30. června.

Obchodní dům Baťa v Mariánských Lázních (zdroj: Wikipedia Commons/ autor foto: Palickap)
Starostovi Vojtěchu Frantovi (Piráti) se ale rozhodnutí nelíbí. Jak již dříve řekl ČTK, hodlá se proti němu odvolat ke krajskému úřadu. Centrum města navíc zřejmě přijde i o další dominantní stavbu – odstranění se zřejmě nevyhne ani torzo bývalého hotelu Rozkvět, který v říjnu zničil velký požár a z něhož zbyly jen obvodové zdi.

Trojúhelníkový dům Baťa má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží, včetně nástavby se tyčí do výšky přes 17 metrů. "Bourací práce budou prováděné postupným rozebíráním. Předpokládaná technologie demolice bude kombinovaná – ruční rozebírání a strojní demolice objektu," uvedl stavební úřad. I když je podle něj obchodní dům Baťa bezesporu cennou stavbou českého meziválečného funkcionalismu, v současné době je v takovém stavu, že ohrožuje životy. Podle statika byly nosné konstrukce postaveny s využitím hlinitanového cementu. Pevnost betonů ale už výrazně poklesla. Mnohé rozhodující prvky, jako jsou základové patky, sloupy a suterénní stěny, mají již tak nízkou nebo téměř neměřitelnou pevnost betonu v tlaku, že skutečná namáhání těchto prvků jsou na hranici reálné únosnosti. "Při minimálním zvýšení silového účinku, než je ten stávající, na tyto prvky, hrozí kolaps konstrukce jako celku," uvádí posudek statika.

Franta, který je sám architekt, se situací kolem paláce Baťa zabýval hned po svém nástupu do funkce starosty po říjnových volbách. Navrhoval vypracování dalšího oponentního statického posudku. Stavební úřad ale k návrhu nepřihlédl. "Můj názor na celou kauzu je takový, že by došlo k závažnému precedentu, kdybychom nechali volný průběh zbourat jakoukoliv kulturní památku na základě jednoho statického posudku bez oponentury. Myslím si, že k takové věci by nemělo docházet nikde," řekl starosta.

Rozhodnutí stavebního úřadu obsahuje také podmínky pro bourání ve svažité ulici, pro odvoz sutin a odpadu, zajištění bezpečnosti, nepoškození okolních budov a podobně.

Veškeré práce se budou muset provést tak, aby co nejméně obtěžovaly okolí nadměrným exhalacemi, hlukem, otřesy a prachem. O průběh demolice se bude zajímat také lázeňský balneotechnik. Během demolice bude zajištěn monitoring nedalekého Alexandřina pramene.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*