Stavební úpravy zahrady a stavba dětského hřiště

Fotogalerie ke článku (5)

1889-1893 Město od kapličky sv. Floriana

1889-1893 Město od kapličky sv. Floriana

Stavební úpravy zahrady a stavba dětského hřiště v Hradební ulici, Český Krumlov

Stavební úpravy zahrady a stavba dětského hřiště v Hradební ulici, Český Krumlov

Stavební úpravy zahrady a stavba dětského hřiště v Hradební ulici, Český Krumlov

Stavební úpravy zahrady a stavba dětského hřiště v Hradební ulici, Český Krumlov

Stavební úpravy zahrady a stavba dětského hřiště v Hradební ulici, Český Krumlov

Stavební úpravy zahrady a stavba dětského hřiště v Hradební ulici, Český Krumlov

situace

situace
Celá fotogalerie (5)

v Hradební ulici, Český Krumlov

Klient: Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o.
Zhotovitel: 4DS, spol. s r. o., Milan Hakl, Luboš Zemen
Autoři: Radek Janošík, Václav Toufar, Luboš Zemen
Návrh zeleně: Jiří Olšan
Generální dodavatel: Milan Hodboď H & Co
Realizace: 2005
Náklady: 3, 7 mil. Kč
Autor fotografií: Filip Šlapal

Zahrada s hřištěm se nachází vně linie bývalého městské opevnění. Až do poloviny 19. století byl mezi hradbou a tokem Vltavy pouze úzký nekultivovaný pás země, svažující se k vodě. Okolo roku 1850 byla u vody vybudována ochranná protipovodňová zeď. Zahrada vznikla mezi protipovodňovou zdí a městskou hradbou zřejmě až koncem 19. století v souvislosti s využitím jednoho přilehlého domu jako sirotčince. Původní těleso protipovodňové zdi se dodnes z větší části dochovalo pod navážkami náplavky, vzniklé v souvislosti s budováním městské kanalizační sítě ve 2. polovině dvacátého století.

Místo mezi městskými hradbami a řekou v této lokalitě vnímáme jako nezastavitelné území určené k rekreaci. Zahradu jasně ohraničuje kamenná zeď v místě původní protipovodňové zdi. V půdorysu organické formy chodníků a trávníků dětského hřiště netvoří žádné osy, rastry ani dominanty. Záměrem je vytvořit dojem určité nahodilosti a potlačit racionalitu, což je analogické k rostlé architektuře v okolí. Řešení náplavky je naopak racionální a logické — zpevněná cesta kopíruje břeh řeky a po jejích stranách se nacházejí travnaté plochy.
Prostor celého území je rozdělen na tři samostatné části: vstupní prostor (vzniklý demolicí historického domu vně hradeb); zahradu o délce 75 m a šířce 10 — 25 m; náplavku řeky Vltavy.

Publikováno ve Stavbě č .4/2008

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*