Stavebnictví v březnu 2012

Stavební produkce v březnu 2012 klesla meziročně reálně o 8,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 7,7 %. Březen 2012 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v březnu 2012 meziměsíčně vyšší o 3,7%. Stavební produkce v 1. čtvrtletí 2012 klesla meziročně reálně o 10,2 %.


Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 3,4 % (příspěvek 2,4 procentního bodu) a produkce inženýrského stavitelství se snížila o 22,8 % (příspěvek 6,5 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce března klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 34,4 %.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v březnu 2012 meziročně snížil o 4,6 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 7,7 % a činila 28 959 Kč.
Počet vydaných stavebních povolení se v březnu 2012 meziročně snížil o 8,8 %, stavební úřady jich vydaly 7795. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 24,7 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 klesla o 25,9 %.
Počet zahájených bytů v březnu 2012 meziročně poklesl o 6,2 % a činil 2254 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech poklesl o 14,8 %, v bytových domech vzrostl o 55,3 %.
Počet dokončených bytů v březnu 2012 meziročně klesl o 19,8 % a činil 1562 bytů. Počet dokončených bytů v domech rodinných klesl o 12,3 %, v bytových domech poklesl o 48,1 %.
 
Stavebnictví v 1. čtvrtletí 2012
Stavební produkce v 1. čtvrtletí 2012 klesla meziročně reálně o 10,2 %. Produkce pozemního stavitelství klesla o 5,8 % (příspěvek 4,3 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 22,8 % (příspěvek 5,9 p. b.).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v 1. čtvrtletí 2012 meziročně snížil o 4,9 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 6,3 % a činila 27 278 Kč.
Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci v 1. čtvrtletí 2012 meziročně klesl o 13,7 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 7599. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 51,1 % a činila 24,5 mld. Kč, na pozemním stavitelství 12,6 mld. Kč (pokles o 42,7 %) a na inženýrském stavitelství 11,9 mld. Kč (pokles o 57,6 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky v 1. čtvrtletí 2012 činila 3,2 mil. Kč a byla meziročně o 43,3 % nižší.
Ke konci 1. čtvrtletí 2012 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 11,9 tisíc zakázek (růst o 3,0 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 135,6 mld. Kč (pokles o 22,9 %).
Počet vydaných stavebních povolení v 1. čtvrtletí 2012 meziročně klesl o 3,2 %, stavební úřady jich vydaly 21 330. Orientační hodnota těchto staveb činila 69,7 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2011 klesla o 29,5 %.
Podlahová plocha nových budov povolených v 1. čtvrtletí 2012 činila 1314,9 tis. m², což v meziročním srovnání znamená růst o 7,4 %. Podlahová plocha povolených bytových budov klesla o 7,0 %, nebytových budov vzrostla o 24,9 %.
Počet zahájených bytů v 1. čtvrtletí 2012 se meziročně snížil o 2,6 % a činil 6545 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech klesl o 12,9 %, v bytových domech vzrostl o 17,0 %.
Počet dokončených bytů v 1. čtvrtletí 2012 meziročně vzrostl o 1,9 % a činil 6230 bytů. Počet dokončených bytů poklesl v rodinných domech o 1,4 %, v domech bytových vzrostl o 18,4 %.
 
Stavební produkce podle údajů Eurostatu v únoru 2012 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 9,4 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 7,9 % a inženýrské stavitelství o 15,9 %. Údaje za březen 2012 Eurostat zveřejní 21. 5. 2012 v 11.00 h.
zdroj ČSÚ

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*