Střešní izolační panely Kingspan Roof Tile

Panely Kingspan Roof Tile lze s výhodou využít pro zastřešení téměř všech typů budov. Zejména vhodné jsou pro kancelářské a administrativní objekty, budovy škol a rezidenční výstavbu bytových i rodinných domů. Díky vzhledu tradiční krytiny jsou panely Kingspan Roof Tile předurčeny pro použití na střechách jak ve městech, tak i na venkově.V porovnání se standardním řešením střech využívají panely Kingspan Roof Tile všech výhod sendvičových izolačních panelů:
• sklon střechy od 12 °
• vhodné pro různé typy konstrukce střechy
• výhody pro uživatele budovy
• rychlost montáže
• v souladu s platnými normami
• příznivé k životnímu prostředí

Sklon střechy již od 12 °
• sklon střechy může být nižší než u většiny tradičně používaných skládaných střešních krytin
• panely Kingspan Roof Tile jsou vhodné pro střechy se sklonem minimálně 12 °
• tradiční vzhled i při nízkém sklonu střechy

Vhodné pro různé typy konstrukce střechy
• panely Kingspan Roof Tile mohou být montovány na dřevěné i ocelové nosné konstrukce střech, ale mohou být využity i při lehkých nástavbách plochých střech nebo jako mansardy
• součástí systému Kingspan Roof Tile je i příslušenství v podobě lemovacích prvků a okapových systémů

Výhody pro uživatele budovy
• větší využitelný prostor díky „teplé“ konstrukci střechy
• minimální údržba
• bez rizika selhání jednotlivého prvku (prasknutí tašky)
• zaručená ochrana vnitřního prostředí před vnějšími vlivy

Rychlost montáže
• kompletní prefabrikovaný výrobek – až o 50% rychlejší montáž
• v porovnání s jinými krytinami umožňuje dřívější zahájení vnitřních dokončovacích prací
• nehrozí problém s prasknutím tašek při montáži
• instalace přímo na konstrukci střechy bez pojistné hydroizolace, separační fólie nebo další tepelné izolace

V souladu s požadavky českých i evropských norem
• hodnoty součinitele prostupu tepla stanovené dle ČSN EN ISO 10211:2009 (včetně vlivu podélných spojů) splňují i přísné hodnoty pro pasivní budovy dle ČSN 730540*
• tepelně-izolační vlastnosti a neprůvzdušnost se nemění po celou dobu životnosti střechy
• díky nenasákavému izolačnímu jádru je vyloučeno riziko kondenzace uvnitř střešního panelu, tepelné mosty jsou minimalizovány
• certifikace v souladu s ČSN EN 14509
• požární odolnost REI 20 / RE 30, schválení Certifikační komisí pro prevenci ztrát LPCB (UK)

Příznivé k životnímu prostředí
• technologie výroby zaručuje nulový potenciál poškození ozónové vrstvy (zero ODP)

*) Platí pro tloušťku 160 mm, výroba od I. čtvrtletí 2015.


Podrobné technické informace o panelech Kingspan Roof Tile ve formátu PDF najdete ZDE.
podle podkladů společnosti Kingspan

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*