Student House Holešovice

Původní domky osady Zátory byly odstraněny v letech 1977-78, následně byly v dané lokalitě provedeny dílčí zemní práce, především přeložky inženýrských sítí. Budovaly se tu betonové základy stavby, přeložka horkovodu a parovodu v průlezném železobetonovém kolektoru, opěrné betonové stěny s kotvami a záporové stěny zajišťující stavební jámu.

Novostavba se vědomě hlásí k velkoměstskému formátu domů s pevnou uliční čárou. Její fasády s otevřeným parterem vytvářejí příjemný uliční prostor a spolu s nově rozšířeným chodníkem a stromořadím dodávají dříve zanedbanému místu energii.
 
Vnitřní uspořádání domu, který poskytuje ubytování až pro 650 studentů, odpovídá typologii hotelu. Jeho spodní část zabírá vstupní hala, společenské prostory, obchody a služby. Součástí jsou také učebny, prostory pro divadlo, kino, tanec, sky bar nebo rozlehlá venkovní zahrada.

Stavba je moderní svým technickým vybavením, ale vědomě tradiční kompozičním uspořádáním. Měla by být jednou z prvních hrdých staveb na cestě k oživení Holešovic v atraktivní městskou čtvrť.

Uliční čára v ulici Na Zátorách je vedena podle vymezení zastavitelných ploch v územním plánu. Vznikla tak ulice o šíři 20 m. Původně byla v tomto místě uliční čára zaoblená podle staré cesty, jenže byla lemována velmi drobnými stavbami. Velkoměstský dům by nebylo možné zasadit do tak úzkého profilu ulice, proto se ukázalo jako správné, že vznikl širší uliční profil. Uliční čára v Partyzánské ulici navazuje a prodlužuje fasádu funkcionalistického domu. V propojení uliční čáry v Partyzánské a Na Zátorách jsme navrhli nároží se vstupním průčelím o šířce 16 m. Tato fasáda se uplatňuje zejména na příjezdu z centra města.
 
Objekt má půdorysný tvar písmene V s uzavřeným vnitřním dvorem, garáže zasahují i pod část dvora. Díky svažitému terénu dochází k míchání funkcí na jednotlivých podlažích. Horní patra jsou vybavena jako trojtrakt se střední chodbou, která je fázována rozšířením a průnikem denního světla u vertikálních jader. Spodní část zabírá vstupní hala, společenské prostory, rekreační, sportovní a technické vybavení, dále obchody a služby. V suterénu je parkoviště a technické vybavení domu.

Základní stavební jednotku tvoří apartmánový pokoj s vlastní koupelnou a malým kuchyňským koutem. Vzhledem k prostorovým vazbám a umístění domu jsme volili co nejužší možné řešení pokoje, které nám dovolí maximálně využít přístup k oknům. Šířka modulové osy je 2,5 m. Vznikl tak jednoduchý systém rozponu na 5 m, resp. 7,5 m podle potřeby. Modulové členění se propisuje do fasád pravidelným rastrem oken. Každá jednotka je vybavena francouzským oknem, které dá dostatek světla, a přitom neomezuje vnitřní prostor při otevření větracího křídla. Okno k podlaze zároveň navozuje pocit otevřenosti a lepšího propojení s venkem, a tím do určité míry nahrazuje balkon. Rozdělení okna masivnějším pevným sloupkem umožňuje do budoucna upravit dispozice na širší moduly, pokud by nastala poptávka po větších pokojích. Modul by pak mohl být 3,75 m.
 
Velkorysá společenská část navazuje na zahradu. Nabízí se zde pestrá škála prostor od rušných až po tichá zákoutí a studovny. Od židlí se stolky po křesílka v knihovně nebo na galerii s výhledem do zahrady a průhledem do ulice. Společenský sál je možné podle potřeby uzavřít posuvnými stěnami. Společenská část se otevírá do zahrady, kde je možné v letních měsících rozšířit aktivity na terasu.
 
Kompozici vnějšího pláště tvoří pravidelný rastr oken v omítaném zdivu doprovázený jemnou profilací soklu a římsy. Jelikož v ulici Na Zátorách stálo kdysi v úseku nové stavby osm domů, navrhli jsme členění fasády na úseky po 20 metrech prostřídané odlišným zpracováním omítek. Vertikální řazení čerpá z ověřeného a dobře fungujícího schématu tří úrovní: soklu (parteru), vlastního těla (řady oken) a střechy (resp. ustoupeného podlaží).

Autorská zpráva

Investor: Karlín Group
Autor: Pavel Hnilička Architects + Planners, s.r.o. – Pavel Hnilička, Marek Řehoř; spolupráce Jana Kafková, Lucie Cutáková, Petr Bočan, Antonín Topinka
Stavební řešení: společnost Deltaplan
Užitná plocha: 16 446 m2
Zastavěná plocha: 2507 m2

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*