Studentská architektonická soutěž XELLA — SM(ART) HOUSE v Bratislavě

DO STUDENTSKÉ SOUTĚŽE SE MŮŽETE STÁLE PŘIHLAŠOVAT. Uzávěrka přihlašování je 24.2.2014
Chytrý a vkusný – takový projekt letos vyhraje ve studentské architektonické soutěži Xella.

Společnost XELLA vyhlásila již 19. ročník ideové architektonické soutěže pro studenty oborů architektura a pozemní stavitelství, jednotlivce i kolektivy. V pořádání se pravidelně střídají česká a slovenská pobočka koncernu XELLA. Letošním zadáním je ideový návrh objektu v proluce na Župním náměstí v Bratislavě – SM(ART) HOUSE a urbanistické řešení celého Michalského (Vodního) příkopu, ideový návrh jeho zpřístupnění veřejnosti za účelem vytvoření nového atraktivního bezbariérového veřejného prostoru pro obyvatele i návštěvníky Bratislavy.

Výsledkem má být atraktivní a bezbariérový veřejný objekt, určený pro společenské a kulturní události Bratislavanů. Chytrý a vkusný, inovativní, ale bez architektonických násilností a respektující historické prostředí, do kterého je zasazen.
 
Cílem soutěže je podpořit kreativitu studentů, ale také je připravit prakticky – soutěž je vypisována podle standardních pravidel veřejných architektonických soutěží. Práce bude hodnotit odborná porota složená z renomovaných architeků z České a Slovenské republiky podle následujících kritérii:
â?? řešení navrhovaných objektů v kontextu celého území – urbanistické řešení,
â?? ideové řešení,
â?? míra zásahu do specifického prostředí, vztah k prostředí a morfologii místa,
â?? architektonické řešení,
â?? dispoziční a funkční řešení objektů,
â?? míra uplatnění stavebního systému Ytong, Ytong Multipor a vápenopískových tvárnic Silka,
â?? úspěšnost zacházení s výpočtovým nástrojem PHPP .
 
Vítěz bude odměněn cenou 2000 €, druhý získá 1000 €, třetí pak 500 €.

Termín odevzdání soutěžních prací je 24. 2. 2014 do 16.00 hod. k rukám tajemníků soutěže:
v SR na sekretariát soutěže Mgr. Silvii Frimmelové, obchodně-poradenská kancelář, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava ,
v ČR tajemníkovi soutěže Ing. arch. Aleši Vaňkovi, katedra architektury FSv ČVUT Praha, Thákurova 7, Praha 6, místnost D-1102, ateliér D.

Soutěžní podmínky a podrobné informace najdete zde.
podle podkladů pořadatele

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*