STUDIO AXIS – semináře listopad a prosinec 2019

STUDIO AXIS, spol. s r.o. – Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve širokou odbornou veřejnost na akreditovaná školení, která pořádá v listopadu a prosinci 2019 v Praze:

• 5. 11. 2019 – úterý – od 9 do 14 h
PŘÍPRAVA NA OPRAVY HISTORICKÝCH STAVEB
/Praha/
Význam koncepční přípravy pro kvalitu procesu obnovy. Zásady koncepční a projektové přípravy obnovy nejvýznamnějších památek. Stavebně historický průzkum. Význam základních materiálových průzkumů a význam odborné interpretace výsledků těchto průzkumů. Příprava podkladů pro dodavatele.

• 12. 11. 2019 – úterý – od 9 do 14 h
PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY – NOVELA
/Praha/
VÝZNAMNÁ NOVELIZACE PSP je účinná od 8. 11. 2018 – došlo ke změně v oblasti požadavků na oslunění a na dobíjecí a čerpací stanice pro automobily. Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy stanovuje obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze.

• 19. 11. 2019 – úterý – od 9 do 13 h
NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK
/Praha/
Vysvětlení principu navrhování vozovek. Získání vstupních údajů. Návrhová metoda podle TP 170 a její Dodatek (2010). Práce s katalogem vozovek a současné problémy.

• 26. 11. 2019 – úterý – od 9 do 13 h
VLIV SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ NA OBALOVÉ KONSTRUKCE Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA
/Praha/
Řešení střešních plášťů, šachet, komínů a zateplení. Požární pásy a odstupové vzdálenosti. Garáže a únikové cesty. Sousední objekty z hlediska právních předpisů. Ve spolupráci s PKPO.

• 28. 11. 2019 – čtvrtek – od 9 do 13 h
ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍM ÚŘADĚ
/Praha/
Přehled jednotlivých řízení, které stavební zákon zná. Zjednodušené procesy dle stavebního zákona. Obecné informace o řízení dle správního řádu. Žádosti o vydání rozhodnutí či jiných opatření a jejich obsah. Popis procesu u jednotlivých řízení dle stavebního zákona. Řádné a mimořádné opravné prostředky aj. Školení je určené především žadatelům, projektantům atd.

• 3. 12. 2019 – úterý – od 9 do 13 h
ŠKOLENÍ PRO STAVBYVEDOUCÍ – NEDOSTATKY VE VEDENÍ A BEZPEČNOSTI NA STAVBÁCH
/Praha/
Vedení stavby dle stavebního zákona po velké novele. Základní práva a povinnosti stavbyvedoucího. Vedení stavebního deníku. Spolupráce stavbyvedoucího se stavebníkem a projektantem. Bezpečnost a ochrana zdraví. Dokumentace BOZ. Zásady bezpečnosti pro práce ve výškách a výkopech. Kontrola prací, atd.

• 12. 12. 2019 – čtvrtek – od 9 do 14 h
ŘEŠENÍ SPRÁVNÍCH DELIKTŮ V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE
/Praha/
Aktuální novinky související s přijetím nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Přednášejí experti Ministerstva kultury ČR.

Kompletní přehled všech akcí najdete na webové stránce:
http://www.studioaxis.cz
 

STUDIO AXIS, spol. s r.o.
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Tel.: 234 221 123 – 124
E-mail: studio@studioaxis.cz
www.studioaxis.cz

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*