Studio Zlamal: Silo Tower v Olomouci

První nástavba sila tohoto typu v České republice vytvořila originální administrativní budovu. Její první patro je založeno na konstrukci původního sila z roku 1936 o výšce 17 metrů. 

Silo Tower je součástí širší urbanistické koncepce lokality železniční zastávka Olomouc střed. V pěti podlažích nástavby se nacházejí kanceláře. Vytvořeny byly tak, aby poskytly flexibilní uspořádání podle požadavků nájemců. V přízemí je recepce, jednací místnost a lobby, součástí posledního patra je terasa.Nová podlaží vynáší železobetonová konstrukce, opláštění nástavby je provedeno kombinací prefabrikovaných panelů a zasklených ploch v hliníkových profilech. Objekt nástavby má půdorysné rozměry 18,70 x 13,80 m, jeho výška je 40,50 m od terénu. Hlavní nosný systém podnože tvoří 14 sloupů průřezu 800/800 mm hmotnosti 38 tun s ukončením nad úrovní sila. Uprostřed výšky sloupů bylo provedeno ocelové prostorové ztužení. V příčném směru konstrukci dále ztužují dvě železobetonové stěny spřažené s nosnými sloupy.

„Cesta k realizaci nebyla jednoduchá, trvala sedm let.“ říká autorka návrhu Blanka Zlamalová a dodává: „Po zralé úvaze jsme se rozhodli, že nosnou konstrukci bude tvořit montovaný prefabrikovaný skelet. Hlavním důvodem byl požadavek na rychlost výstavby vzhledem k umístění stavby v centru města v těsné blízkosti železniční trati, kdy nesmělo dojít k omezení provozu sousedních objektů.“Realizace nosného systému zahrnovala vytvoření nosné podnože nezávislé na stávajícím objektu sila, která vynáší čtyřpodlažní skelet administrativního objektu s jednopatrovou ocelovou nástavbou pátého podlaží. Nad úrovní sila byla na sloupech provedena zdvojená monolitická ztužující žebrová deska tloušťky 300 mm s průvlaky výšky 1300 mm. Založení sloupů bylo řešeno jako hlubinné na širokoprofilových vrtaných pilotách průměru 1050 mm ukončených monolitickými kruhovými hlavicemi, resp. monolitickými obdélníkovými převázkami s hloubkou kalichů 1800 mm.„Vlastní čtyřpodlažní skelet se základním modulovým rastrem 6,1 x 6,5 m jsme řešili jako prefa-monolit se systémem dělených sloupů. Na sloupech jsou uloženy průvlaky a ztužidla, stropní desku v celkové tloušťce 200 mm tvoří filigránové panely se spřahovací monolitickou dobetonávkou. Konstrukci doplňuje montované vnitřní schodiště,“ upřesňuje architektka Zlamalová a dodává: „Montáž objektu probíhala od září do prosince roku 2013. Montáž vlastní podnože byla provedena mobilním jeřábem nosnosti 250 tun v průběhu deseti dní, montáž horní části byla realizována stacionárním věžovým jeřábem výšky 50,4 m s vyložením ramene 25 m o nosnosti osmi tun. Tvary a rozměry nosných prvků horního skeletu tedy byly omezeny nosností a dosahem jeřábu. Příprava, armování, kompletace bednění a betonáž monolitické spřahující žebrové desky ve výšce 20 m si vyžádala jeden měsíc, následná montáž jednotlivých pater včetně stropních dobetonávek probíhala v desetidenních cyklech. Montáž posledního patra v ocelové technologii si vyžádala 14 dní.  Projekt, výrobu, montáž a celkovou dodávku nosné konstrukce provedla firma IP systém a. s. z Olomouce.“

Konstrukce je sestavena z 300 prefabrikovaných prvků, z toho se jedná o celkem 200 různých typů prvků. Objem prefabrikovaných prvků byl 600 m3, objem monolitických konstrukcí, které byly součástí skeletu, 330 m3.
Nástavba sila je opláštěna prefabrikovanými sendvičovými panely v kombinaci se zasklenými plochami v hliníkových profilech. Poslední patro je pouze na části půdorysu. Tvoří ho ocelová konstrukce s lehkým kovoplastickým pláštěm. Střecha nad ním je z trapézového plechu.


Hovoříme s Petrem Pospíšilem, hlavním inženýrem firmy IP systém a.s.:
Když jste o zakázce začali přemýšlet, byla tu některá rizika? Mohlo se jednat například o výpočet statiky nebo o unikátní způsob realizace…
Velká neznámá byl stav stávajícího sila, ke kterému pochopitelně žádná statika k dispozici nebyla. Proto jsme se rozhodli, že skelet vyneseme samostatným systémem sloupů. Toto řešení ale přineslo výjimečné nároky na výrobu, dopravu a zejména montáž. Staveniště se nacházelo v centru města v blízkosti železniční trati a v sousedství dalších budov. Přitom maximální délka sloupů byla 24 metrů a jejich hmotnost dosahovala téměř čtyřiceti tun. 

Výjimečné a rizikové bylo také armování trámové desky na zhlaví sloupů ve výšce 23 metrů. Z časových a zejména prostorových důvodů byly hlavní armokoše průvlaků vypleteny a kompletovány ve výrobně. Jejich délka byla až 18 m a hmotnost více než 7600 kg. Osazení armokošů na zhlaví čtyř sloupů se ukázalo jako nesmírně náročné – z jednoho sloupu bylo vytaženo až 26 spřahovacích trnů. Nicméně ve výsledku vše klaplo a proto je třeba zejména ocenit práci naší statické kanceláře pod vedením Ing. Němčíka. 

Nakolik náročné bylo vytvoření sendvičových panelů opláštění?
Náročnost spočívala jednak v návrhu, neboť tu byla snaha o vytvoření maximálních rozměrů dílců s ohledem na pracnost montáže a minimalizaci styčných spár. Na druhou stranu jsme však byli omezeni nosností věžového jeřábu, a proto byly všechny dílce navrženy do maximální hmotnosti pěti tun. Těžké bylo dořešení detailů s ohledem na tepelně-technické požadavky objektu i montáž. Jako nejtěžší se ukázala montáž posledních pater – ve čtyřiceti metrech nepoužijete žádnou montážní plošinu a veškeré styky dílců musí být navrženy tak, aby je bylo možno realizovat zevnitř montované části objektu. Přístup z jeho vnější strany nebyl možný. Tmelicí práce prováděli pracovníci s horolezeckým výcvikem. Tvar i vzhled železobetonových sendvičových panelů pro zábradlí terasy v 5. NP ve výšce 40 metrů byly podřízeny požadavkům investorky, která si přála jejich vysokou estetickou úroveň.

Hana Vinšová
Foto: archiv autorů stavby

Základní údaje o stavbě
Investor: Hopr Group a.s.
Autoři projektu: Studio Zlamal – Ing. arch. Blanka Zlamalová, spolupráce Stavební firma ing. Zdeněk Tomek
Realizace: IP systém a.s., Olomouc
Celkový objem investic: 45 milionů korun bez DPH

Související články:

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*