Symposium Metamorfózy viaduktů v evropských městech

15. 01. 2015 Main Point Karlín – sídlo Kooperativy, Pobřežní 21, Praha


Negrelliho viadukt =Kreativní inkubátor
Negrelliho viadukt je jedinečnou technickou a kulturní památkou. Na genius loci míst okolo něj upozornila úspěšná akce Trať galerií 2013 – prostřednictvím uměleckých instalací a aktivit ukázala potenciál, který stavba a její okolí skrývá. Namísto, aby byla vnímaná jako infrastrukturní překážka, může se proměnit v aktivátor veřejného života lokalit, které kříží. Pokud se již od začátku bude specifikovat jeho identita směřovaná ke kulturně kreativnímu využití, stane se viadukt a jeho okolí prostor celoměstského významu. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších technických staveb Prahy a České republiky, do roku 1910 dokonce nejdelší viadukt v Evropě a jedinečnou kulturní památku spojující vltavské břehy.

Symposium
Tématem symposiabude budoucnost a možnosti Negrelliho viaduktu v kontextu současného středoevropského města.První část se bude věnovat obdobným existujícím realizacím se zaměřením na proces a výslednou transformaci nejen samotné stavby, ale hlavně jejího bezprostředního okolí.

Různé přístupy k rekonstrukci a transformaci železničních viaduktů představí na jednotlivých příkladech architekti a zástupci železnice z Vídně, Curychu a Berlína. Poté bude následovat workshop, jehož cílem je docílení společné shody na podobě Negrelliho viaduktu a jeho okolí.

Výstupem symposia bude podklad pro sepsání memoranda a tiskové zprávy shrnující průběh a závěry symposia. Memorandum zpracují organizátoři sympozia a na jeho finální podobě – odsouhlasení – se budou podílet všichni účastníci workshopu během několika dalších týdnů.

Sympozium pořádá Centrum pro středoevropskou architekturu spolu s Konsorciem Pro Karlín, za podpory Magistrátu hl. m. Prahy, Institutu pro plánování a rozvoj Prahy a Česko-německého fondu budoucnosti.
Symposium je pod záštitou primátora hlavního města Prahy.

Podrobné informace o symposiu najdete ZDE.

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*