Techmania Science Center Plzeň

Plzeňská Techmania Science Center vytváří ucelený městský areál věnovaný popularizaci vědeckých a technických témat. Nachází se na téměř 30 000 m2 a jeho součástí je kromě prvního 3D Planetária v ČR také hlavní expoziční hala, parkovací dům a další objekty.

Od listopadu 2013 je v Techmanii otevřeno supermoderní 3D Planetárium, první svého druhu v České republice. Objekt č. 56 bývalé škodovácké kantiny známý také jako ASAP (Akciová společnost pro automobilový průmysl – budoucí automobilka Škoda) byl zrekonstruován pro účely umístění expozice Vesmír a planetária v rámci areálu Techmania science centra v Plzni.

Jedná se unikátní stavbu s nosnou konstrukcí systému dřevěných lepených rámů Hetzer realizovanou stavební firmou Müller & Kapsa v letech 1917-1918. Objekt se skládá se ze dvou částí – haly a přístavků. Hala je vymezena rozpětím hlavních nosných dřevěných prvků Hetzer a jejich osovou vzdáleností. Tento prostor má rozměry 19,9m x 39,3m a výšku v nejvyšším bodě obloukových rámů 11,45m. Přístavky jsou situovány po celé délce tří stran haly, bez přístavků je pouze hlavní západní fasáda.

Rozšířená expozice Techmania Science Centra v Plzni byla otevřena pro veřejnost v březnu 2014. V jejím začátku, v roce 2005, společnost Škoda Investment, a. s., a Západočeská univerzita v Plzni založily obecně prospěšnou společnost s cílem vybudovat v areálu plzeňské Škodovky moderní interaktivní centrum, ve světě označované jako science centrum.

Pro umístění Techmanie byly vybrány dva již nefunkční objekty areálu podniku Škoda v Plzni při východní hranici průmyslové zástavby areálu. V menším objektu č. 56 bylo umístěno Planetárium, které bylo otevřeno 4. listopadu 2013. Větší objekt, označovaný číslem 55, byl postaven v letech 1917 až 1918 plzeňskou firmou Müller a Kapsa a sloužil po většinu své existence závodu Škoda Ozubená kola jako výrobní hala s vývojovými konstrukcemi. V roce 2007 byla v části objektu otevřena 1. etapa expozice Techmania.

Jedná se o šestilodní halový prostor s dvou- a třípodlažními zděnými přístavbami ze severní a východní strany. Halový prostor slouží jako variabilní expoziční plocha s navazujícími funkcemi v přístavcích. Do prostoru první východní lodě je vestavěna galerie ve výšce cca 4,6 m, která umožňuje výškový pohled na instalovanou expozici a současně vytváří nezbytné vstupní prostory. V hale jsou zachovány funkční jeřáby, které budou obnoveny a eventuálně využívány pro manipulaci s exponáty.

Ve zděných vícepodlažních přístavcích jsou umístěny další funkce, severní přístavek je určen pro administrativu a technické prostory a sociální zázemí v přízemí. Východní přístavek je přístupný od hlavního vchodu a jsou v něm umístěny laboratoře, dílny a klubovny pro návštěvníky. Dále je zde zázemí restaurace, dílny pro výrobu a opravy exponátů a sklady.

Oba objekty jsou propojeny novým mostem přes závodní vlečku.
zdroj: www.atelier-soukup.cz
 
Již při zahájení projekčních prací ateliérem SOUKUP byla naše společnost Schindler vyzvána ke spolupráci při tvorbě a realizaci projektové dokumentace. Do stávajícího objektu bylo potřeba v rámci rekonstrukce vložit vestavby, ať již ocelových konstrukcí se skleněným opláštěním, nebo klasických zděných výtahových šachet. Museli jsme najít projekčně náročné řešení limitované stávající dispozicí. Společně se povedlo zpracovat a předložit konstrukčně a inovativně zajímavé řešení, které bylo v celém svém rozsahu na závěr realizováno. V objektu se nyní nachází 7 výtahů, 3 z nich mají ocelovou konstrukci. Ve všech případech byla použita bezstrojovnová technologie s maximálním využitím dispozice a prostoru výtahové šachty včetně využití inovativních a konstrukčně odvážných prvků a s nízkým energetickým zatížením při provozu.

V projekční přípravě i při samotné realizaci byl kladen důraz na dodržení designu industriálního prostředí a na použití nejmodernějších technologií zdvihacích zařízení – např. nosné pásy, automatické vyproštění osob a komunikační GSM moduly.

Produktové řady výtahů společnosti Schindler, použité při realizaci:
• 3x S5400 – výtahy o nosnosti 630 kg v celoprosklené variantě včetně výtahových šachet, které jsou osazeny v hlavní výstavní hale a v novém 3D a 2D Planetáriu. Výtahy jsou dominantním technickým prvkem a zajišťují bezbariérový přístup k výstavním exponátům pro všechny návštěvníky.
• 3x S3300 – výtahy o nosnosti 535–675 kg, sloužící v provozním zázemí a obsluze objektu.
• 1x S2600 – nákladní výtah o nosnosti 1600 kg s automatickými dveřmi rozměrů 1800×2300 mm, který slouží zejména pro dopravu exponátů z depozitáře do výstavních prostor.

Realizace byla náročná nejen kvůli nutné časové flexibilitě a různým omezením a překážkám, ale i z důvodu nároků na vysokou kvalitu a preciznost jednotlivých detailů. Závěrem můžeme hrdě konstatovat, že nasazení techniků a specialistů naší společnosti –  Schindler – bylo zvládnuto a po zásluze i oceněno.

Vlastník a investor: Techmania Science Center, o. p. s.
Autoři projektu: Jan Soukup, Jitka Růžičková
Generální projektant: Atelier Soukup, s. r. o., Plzeň / Antonín Švehla, David Cígler, Michaela Hellerová, Drahomíra Cígler Žofková
Projekt interiéru: Atelier Velehradský, s. r. o.
Generální dodavatel stavby: Berger Bohemia, a. s., Plzeň
Doba realizace: 2012 až 2014

podle podkladů společnosti Schindler CZ
Článek byl publikován v časopise Stavba č. 1/2015, str. 58-59

Komentáře

 1. Čtenář Stavbawebu says:

  Strýček Google Čaroděj už si dal říct? Paráda. 🙂
  Zkusíte ještě vrátit marínu z nám. Míru k vodě?

  • Čtenář Stavbawebu says:

   Ano, z neznámého důvodu i při opakovaném zadávání správné adresy, Google trvá na umístění maríny i nadále na nám. Míru. Asi si je jistý… 🙂 Snad se nám ho podaří přesvědčit!
   redakce

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*