Tři domy a dvůr pod Lysou horou

Tři domy a dvůr představují provozní areál údržby golfového hřiště v Ostravici. Při jejich vzniku byly nastoleny mnohé úvahy o roli architektury a urbanismu na poli ryze pragmatických účelových staveb. V dnešním uspěchaném a ekonomickými parametry svázaném světě většinou nezbývá prostor a čas řešit podobné stavby jinak, nežli s minimálními nároky na architektonické, urbanistické a materiálové řešení. Přistoupit k zadání opačným směrem se pro náš návrh stalo jasným východiskem a také výzvou.

Golfový resort v Ostravici je známý svou jedinečnou expozicí s výhledy na vrcholky Beskyd, zejména Lysou horu, obtížností hry a v neposlední řadě kvalitou hřiště. Právě kvalitně udržované hřiště se však neobejde bez dobrého zázemí údržby, a to stávající v bývalém zemědělském areálu nárokům již dlouhodobě nevyhovovalo. Investor pro výstavbu nového zázemí údržby vybral zbylý pozemek ve tvaru trojúhelníku, který od hřiště dělí potok Stříbrník, a který je současně v těsné blízkosti plánované výstavby bydlení a ubytování. Z původního očekávaní hospodářského zázemí ve standardu plechové skladovací haly se tak úvahy o estetice stavby, jejím členění, a v neposlední řadě o vztahu k širšímu okolí začaly ubírat jiným směrem. Naším záměrem bylo přispět ke kultivaci výstavby v této krajině a to konkrétně použitím měřítka a estetiky, která z ní vychází. Snaha o navázání na místní řemeslné tradice a vytvoření souboru objektů, které svým výrazem nebudou budoucí rezidenční výstavbě trnem v oku a sousedskou ostudou, dala vzniknout areálu, jenž svým uspořádáním a členěním na tři objekty definuje hospodářský dvůr. Ten se tak stává těžištěm celku, a zároveň skrývá běžný provoz před zraky okolí. Ve schématu hospodářského dvora je tak možné hledat hlavní inspiraci pro celé řešení. Členění areálu má mimo tuto historickou inspiraci své opodstatnění dále jak v logice provozu údržby, tak i ve snaze o efektivní využití parcely komplikovaného tvaru.

První objekt je dvoupodlažní dřevostavba se sedlovou střechou využívaná pro šatny, zázemí zaměstnanců, kancelář, sklady a opravárenskou dílnu veškeré techniky. Druhý objekt je nevytápěný jednoduchý jednopodlažní ocelový skelet s dřevěnou fasádou, určený pro parkování strojů pečujících o celý golfový resort. Třetí objekt, který areál odděluje od potoku a hřiště, je blok příslušenství s betonovými kójemi pro skladování sypkých hmot a také s přístřeškem pro parkování.

Samotné objekty jsou vizuálně sjednocené pomocí materiálového zpracování fasád z dřevěných modřínových desek s lištami překrývajícími spáry a pomocí opakujících se detailů klempířských prvků, oken a vrat. Řemeslný detail fasád, který se uplatňuje na řadě historických staveb nejen pod Lysou horou, ale i po celých Beskydech, objekty oživuje, rytmizuje a plastizuje. Jedná se přitom o čistě funkční konstrukční řešení pro snadnou údržbu celého areálu a přirozené stárnutí exteriéru staveb.

Materiály
modřínové dřevo – fasáda
konstrukční dřevo – nosná konstrukce objektu
pohledový beton – opěrné stěny kójí sypkých hmot
kartáčovaný beton – venkovní zpevněné plochy
falcovaná krytina – sedlová střecha
pozinkovaný plech – klempířské prvky
bezrámové zasklení – kulatá okna
ocel – skelet, schodiště, venkovní zárubně, dveře, brána, vrata
hliník – vnitřní rámy zasklení, venkovní vstupní dveře
MDF – vnitřní nábytek
sádrokarton – vnitřní zapláštění dřevostavby

Autorská zpráva
Fotografie: Petr Polák

Autoři:  Martin Šilhan, Jiří Papoušek
Klient: OSTRAVICE SPORT a.s.
Umístění projektu: Ostravice
Rok projektu: 2017-2018
Rok dokončení: 2021
Zastavěná plocha: 664 m²
Užitná plocha: 698 m²
Celkový obestavěný prostor: 4226 m3
Zpevněné plochy: 671,7 m2

Spolupráce:
Stavební řešení: Babka & Šuchma
Statika: Petr Ducháč
ZTI: Kateřina Stratilová
Topení: Jan Beran
Elektroinstalace: Jiří Horna
PBŘS: Ludmila Plagová
Geologie: Libor Vlk


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*