Tři historická náměstí v centru Bratislavy

Návrh získal třetí cenu v mezinárodní soutěži na komplexní obnovu a sjednocení Námestí SNP, Námestí Nežnej revolúcie a Kamenného námestí v Bratislavě. Prostor se nachází v památkové zóně, je centrem společensko-kulturního dění a významným dopravním uzlem. Soutěže se zúčastnilo 24 týmů.

Z hodnocení poroty: Kľúčový výraz návrhu – dlažobný systém vyrobený na mieru je radikálny z vizuálneho aj technického hľadiska. Aj keď hovoríme iba o detaile, ktorý určuje celkový obraz mesta, koncept tejto dlažby je jedinečný nielen v rámci Bratislavy, ale aj v rámci stredoeurópskych miest. Nepochybne prináša novú vizuálnu identitu do riešeného územia, čo bol zároveň jeden z cieľov zadania.

Území je sledem propojených, prostorově složitých částí s různým charakterem. Obklopují jej stavby, výrazné nejen svou funkcí, ale i architekturou. Stará tržnice hostí důležité kulturní události Slovenska, ale i trhy každodenního charakteru. Bývalý obchodní dům Prior s hotelem Kyjev představoval svého času jednu z nejvýraznějších staveb Československa a dodnes je dominantním urbanistickým prvkem lokality. Výškově mu konkuruje charakteristický Manderlák, nesoucí statut prvního výškového domu na Slovensku. Pro toto území jsme vyvinuli zcela specifický architektonický koncept, založený na využití fraktální geometrie.

Vycházeli jsme z důsledných analýz místa, týkajících se pohybu lidí, dopravy, ale i množství zeleně a zasakované vody. Navrhujeme parametrický systém, který vychází ze zadaných kritérií. Záměrem bylo zajistit co největší začlenění zelených ploch a zároveň umožnit svobodný pohyb lidí po celé ploše náměstí. S pomocí fraktální geometrie utváříme pomyslný koberec dlažby, položený přes celé území. Jeho základem je trojúhelníková síť. Oproti běžné čtvercové síti jsou trojúhelníky všesměrné, lépe tak vyplňují historicky rostlý tvar náměstí.

Parametricky vetkáváme jednotlivé prvky povrchu a vybavení. Vznikají tak plynulé přechody mezi plochami s různými charaktery měřítka, propustnosti, hladkosti nebo barevnosti. Předpokladem byl ale výběr vhodné dlažby – rozhodli jsme se pro systém unikátních trojúhelníkových dlažebních prvků z umělého kamene ve čtyřech velikostech. Umožňují vytvářet kombinace zatravňovaných spár různých tlouštěk a velikostí. Kombinací 16 základních kamenů lze docílit různé škály měřítek i plynulých přechodů mezi zpevněnými a zatravněnými částmi. Pomocí různé barevnosti vzniknou další vrstvy téměř neomezeného zvětšování měřítka v podobě povrchové kresby.

Tímto způsobem dosahujeme povrchu, který dokáže být jednotný v celé ploše, ale zároveň odlišný v jednotlivých místech. Za použití několika jednoduchých prvků lze vytvořit univerzální systém s vysokou variabilitou a adaptibilitou. Zajisté plynulé přecházení a současné překrývání různých vlastností povrchu vlastních specifickému charakteru prostředí. Trojúhelníkový základ systému celou plochu sjednocuje a stává se tak charakteristickým prvkem nejdůležitějšího veřejného prostoru Bratislavy.

Autorská zpráva
Vizualizace: Rusina Frei architekti a Monolot

Autoři: Martin Rusina, Martin Frei, Vojtěch Vondra, Magdalena Fiurášková; OMGEVING – Peter Swyngedauw, Carolien Decq
Klient a generální investor: Hlavní město Slovenské republiky Bratislava, Metropolitní institut Bratislavy
Řešené území: 34 300 m2

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*