Tři rodinné domy

Řadové rodinné domy jsou zasazeny do stávající zástavby podél ulice, na východní straně k nim přiléhá trojice domů původní řadové zástavby, která pevně drží uliční čáru. Na západní straně pozemek sousedí s cestou na bývalý hřbitov při Oboře Hvězda, který k parcele přiléhá na jihu. Za touto cestou se nachází expresivněji pojatá rodinná vila, která je od uliční čáry výrazně ustoupena a vygradována k nárožní hmotě.
Soubor tří domů byl navržen jako jednoduchý objekt hmotově reflektující kontext, s tvarem i použitými materiály odvolávajícími se na tradiční architekturu, avšak použitými tak, aby došlo ke sjednocení stavby do prosté homogenní hmoty. Parter rytmizují dva bloky vstupních schodišť, jeho zbytek je ustoupen výrazně pod hlavní hmotu stavby. Opticky tedy stavba umožňuje rozšíření velmi stísněného uličního profilu, zároveň je ale pevně držena historická uliční čára, výška říms i hřebene. Veřejný parter je od soukromé zahrady oddělen výškově. Do rušné ulice na severní straně jsou v domě orientovány převážně servisní provozy, z čehož (spolu s energetickým konceptem) logicky plyne nižší fenestrace této fasády.
Objekt je koncipován jako energeticky pasivní, vybavený tepelnými čerpadly vzduch-vzduch a nuceným větráním s rekuperací tepla.

Řešení interiérů se vyznačuje jednoduchostí, přehledností a umírněnou volbou materiálů – betonu, bílých omítek, dubového dřeva a bíle lakovaných povrchů. Cílem bylo dosáhnout jednoty interiéru s celkovým pojetím rodinných domů a jejich provázání s exteriérem.
Dva z domů, které tvoří hmotově jeden architektonický celek, byly i v interiérech řešeny obdobným způsobem s převažující monochromatickou tonalitou a spíše strohými detaily. Tato volba byla výsledkem záměru tyto dvě sekce stavby pronajímat. Třetí, výrazně větší dům určený pro rodinu investora, nabídl možnost odlišného řešení včetně dramaticky tvarovaného schodiště, které tvoří jakýsi kloub stavby v místě, kde se její hmota zalamuje, dřevěných obkladů stěn a povrchů z pohledového betonu, doplněných o sestavy vestavěného nábytku v kombinaci bílého laku a dubové dýhy.
Kromě celkového řešení interiéru byl navrhován vestavný nábytek, vhodný volný nábytek se vybíral převážně od českých výrobců. Pro interiér bylo rovněž klíčové rozmístění sbírky uměleckých děl.

Autorská zpráva

Autor: Martin Čeněk; spolupráce J. Margold, J. Bartoň, J. Hüttnerová, T. Balažovič, L. Brandejská, J. Novák, I. Mědílková, P. Fůsek, P.Coufal, P. Novotná (zahrada)
Zastavěná plocha: 293 m2
Celková užitná plocha: 778 m2
Obestavěný prostor: 3165 m3
Třída energetické náročnosti: A, mimořádně úsporná, pasivní standard

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*