Údolí slonů

Zoologické stavby jsou jedny z nejvíce fascinujících architektonických úloh. Zoo Praha je i díky jejím expozicím řazena na čtvrté místo na světě. V současné době nejlepší, architektonicky nejpropracovanější areál pro slony indické ve střední Evropě vznikl na ploše zhruba jednoho hektaru v severní části pražské zoo. Sloni zde mají k dispozici venkovní i vnitřní bazény, travnaté i písčité plochy, mohou se dělit na různé skupiny, samec může být sám nebo se stádem. Sloni indičtí jsou ohroženým druhem, architektura pro jejich záchranu má tedy velkou ekologickou hodnotu.
Zvolená lokalita pro areál byla výhodná proto, že indičtí sloni jsou lesní zvířata. V celé expozici se podařilo zachovat mnoho vzrostlých stromů, které tvoří stín. Návštěvník pozoruje zvířata od jihu, což je správný směr pohledu, protože není oslněn sluncem. Obrovský pavilon je zcela skryt v terénu. Je součástí rafinované krajinářské hry s jednotlivými plány. Kompozice pohledů na zvířata má svá témata, scénografické i dramaturgické řešení. Před každou návštěvnickou vyhlídkou je navrženo popředí, střední plán, ve kterém se jako hlavní aktéři pohybují zvířata, a pozadí s několika horizonty. Rámec scenérie tvoří okolní krajina s kopci kolem údolí Vltavy pod sídlištěm Bohnice. Pavilon svým přísným minimalistickým interiérem v pohledovém betonu a strohou dispozicí přímo navazuje na soudobou architektonickou tvorbu „pro lidi“.

Autorská zpráva

Autor: AND architektonický ateliér – Ing. arch. Vratislav Danda, Ing. arch. Josef Klika, Ing. arch. Pavel Ullmann

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*