Ukázky prokázaly, že kamenná vlna nehoří!

Fotogalerie ke článku (1)

Fire seminář ve Zvolenu

Fire seminář ve Zvolenu
Celá fotogalerie (1)

Fire seminář - Zvolen, 11. října 2007

Unikátní ukázka reakce izolačních materiálů na oheň se uskutečnila na slovenské Technické universitě ve Zvoleni v rámci Fire semináře Požární bezpečnost v budovách. Ten uspořádala 11. října 2007 univerzita spolu se slovenskými hasiči, odbornými organizacemi a ve spolupráci se společností Rockwool Slovensko.
 
Použitými materiály byly kamenná vlna, PIR (polyisokyanurátová izolace)a EPS (expandovaný polystyren). Na konstrukcích se porovnávala schopnost izolačních materiálů proti šíření ohně u obvodových stěn (komínový efekt), plochých střech a také izolace vnitřních prostor. Jaké následky může mít chybná aplikace izolačních materiálů, ukázala další simulace.
 
Nehořela jedině kamenná vlna
Velký rozdíl ve schopnosti hořet ukázala simulace rohového testu v uzavřených buňkách; zatímco buňka s kamennou vlnou nevykazovala takřka žádnou reakci ve styku s ohněm, buňka s izolací sendvičovými panely PIR (sestavené stěnové panely) za chvíli vzplála celá včetně stropu, a hasiči tak na ní mohli demonstrovat nebezpečnost své práce. Na této buňce byl demonstrován tzv. zpětný výbuch (backdraft), kde po určité periodě hoření interiéru buňky s omezením přístupu vzduchu a po následném otevření dveří buňky a začátku hašení došlo k náhlému vyšlehnutí plamenů. Po celou dobu hoření bylo možno pozorovat intenzivní vývin hustého kouře. Po uhašení plamenů, s čímž hasiči zápolili několik minut, byla buňka takřka zcela zničená. Stěnové panely navíc ztratily vlivem ohně své statické vlastnosti. Kovové opláštění panelů rovněž podlehlo žáru. Výjimkou byly jen dveře obložené kamennou vlnou, které byly nedotčené.

Této demonstraci předcházela série přednášek určená odborníkům v oblasti požární ochrany a především prevenci požárů.
 
Témata a odborníci
- O pokrocích a metodách předpovědi teplot při lokalizovaných požárech hovořil František Wald z ČVUT Praha
- Informace o klasifikaci stavebních výrobků a jejich reakci na oheň přinesl na seminář Vít Slaboch z českého Centra stavebního inženýrství (CSI Praha, a. s.)
- Ludmila Tereňová z Technické univerzity ve Zvoleni přednesla příspěvek o Kontaktních zateplovacích systémech v současných právních předpisech, zjm. slovenských.
- Téma aplikace tepelněizolačních materiálů v obalových konstrukcích a protipožární bezpečnosti budov rozvedl Martin Lopušniak ze Stavební fakulty Technické univerzity Košice.
- Poslední příspěvek se věnoval úloze pojišťoven v protipožární prevenci, vedl jej Robert Poór ze Slovenské asociace rizikového managementu
                                                  
Výstupem semináře, jehož se zúčastnili kromě slovenských a českých odborníků také zástupci hasičů a pojišťoven, je sborník textů a přednášek. Na požádání vám jej rádi zašleme. Kromě zmíněných témat je uveden i text o četnosti požárů ve Slovenské republice, který připravil plk. Štefan Mentel z Požiarnotechnického a expertízného ústavu MV SR. 
 
Pořadatelé
Technická univerzita vo Zvoleni, Drevárska fakulta — Katedra protipožiarnej ochrany
Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR, Bratislava
SARM — Slovenská asociácia rizikového manažmentu
Rockwool Slovensko, s. r. o.
 
Odborní garanti
Anton Osvald. — vedoucí Katedry protipožiarnej ochrany, TU Zvolen
Robert Poór — prezident SARM
Ján Rešetár — ředitel Požiarnotechnického a expertízného ústavu MV SR
Miroslav Smolka — Rockwool Slovensko, s. r. o.
 
Více informací o semináři, aktivitách a produktech společnosti Rockwool, a. s. lze získat na: www.rockwool.cz
 
 
Zdroj: Tisková zpráva IDMZ, 2.11. 2007
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*