ÚOHS vadí postup některých profesních komor

(ČTK) – Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vadí postup některých profesních komor, jejichž chování může omezovat hospodářskou soutěž. ÚOHS kritizoval například chování Exekutorské komory České republiky a České komory architektů. ČTK to dnes řekl předseda úřadu Petr Rafaj. Komorám v krajním případě hrozí milionové pokuty.


ÚOHS se od jara letošního roku zabývá chováním exekutorské komory. Prošetřuje pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů, které komora vydala v roce 2006. Pokud podle nich exekutor účtuje v rámci exekuční činnosti odměnu, která je nižší než cena, kterou stanovuje příslušná vyhláška, "dopouští se závažného porušení pravidel soutěže mezi exekutory". Tím by mohla být omezena soutěž v oblasti cen.

Podle Rafaje ale "každý poskytovatel služby disponuje oprávněním účtovat si nižší odměnu, než činí platná tarifní odměna stanovená některou z vyhlášek. Stejně tak je po vlastním uvážení oprávněn od požadování odměny zcela upustit".

Viceprezident Exekutorské komory ČR David Koncz s předsedou ÚOHS nesouhlasí. Podle něj výše odměny soudního exekutora jasně stanoví vyhláška ministerstva spravedlnosti a o nákladech exekuce rozhoduje soud. "Odměnu stanovenou právním předpisem soudní exekutor nemůže o své vůli snižovat či zvyšovat na základě dohody s účastníkem řízení. Tento prvek je při exekuční činnosti státem záměrně potlačen," upozornil Koncz.

Exekutor podle něj navíc není klasickým podnikatelem. "Postavení soudního exekutora je primárně veřejnoprávní, úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu, postavení soudního exekutora ve vztahu k účastníkům řízení nelze přirovnat ke klasickému obchodnímu vztahu, ani postavení mezi soudními exekutory nelze přirovnat ke klasickému vztahu mezi podnikateli nabízejícími výrobky nebo služby," doplnil Koncz a dodal, že je komora připravena o tomto tématu s ÚOHS jednat.

Rafaj dnes kritizoval také metodické dokumenty na stránkách profesních komor, které odkazují na schémata a programy určené pro výpočet honorářů, například u České komory architektů. "Nepřípustné je vyjadřovat se k poměru ceny za službu architekta a celkové ceny stavební zakázky, resp. odvozovat odměnu architekta od následné ceny stavebního díla," uvedl Rafaj. Podle něj podnikatelům nic nebrání v tom, aby si účtovali i cenu nepokrývající náklady, případně od požadování odměny upustili úplně.

Česká komora architektů (ČKA) však oponuje, že zprostředkování informace sloužící k výpočtu honoráře projektanta je zákonnou povinností komory. "Domníváme, že tento postup je naší povinností, máme-li dostát zákonného zmocnění, do něhož patří mj. spolupůsobení při ochraně veřejných zájmů v oblasti výstavby, architektury a územního plánování, péče o vysokou úroveň výkonu činnosti autorizovaných osob či podpora odborného vzdělávání a napomáhání šíření odborných informací," napsala ČKA.

Podle prvního místopředsedy představenstva ČKA a předsedy pracovní skupiny pro transparentní zadávání veřejných zakázek Petra Leška by nemožnost vyjádřit názor na výši ceny za služby projektanta poškodila hlavně investory. "Obsah a rozsah práce architekta/inženýra je pro běžnou osobu zcela nepředstavitelný, a dotaz směřovaný na veřejnoprávní instituci tak představuje určitou míru záruky za odbornost poskytnuté odpovědi. Není možné spočítat cenu projektu bez znalosti náročnosti budoucí stavby. Mezi nimi existuje jasná provázanost," poznamenal Lešek a poukázal na to, že se ČKA s kritikou ÚOHS seznámila až prostřednictvím médií.

Komora architektů v minulosti kritizovala například tendr Vysokého učení technického v Brně na výběr projektanta nové budovy fakulty výtvarných umění. Podle ní byla neregulérní. Komoře mj. vadilo, že odměna pro projektanta byla nižší než procento až jedno a půl z ceny stavby.

ÚOHS chce nyní o jednání komor diskutovat s příslušnými ministerstvy a samotnými komorami. Pokud nedojde k nápravě, zahájí správní řízení.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*