Úpravy Císařského ostrova

Strávit příjemné letní odpoledne u řeky. Pražané by za takovým zážitkem mohli již brzy zamířit na Císařský ostrov. Před dvěma lety pod vedením IPR Praha proběhl soutěžní workshop o budoucí podobě Trojské kotliny, koncem srpna pražská Rada schválila konkrétní akční plán nejbližších kroků k proměně ostrova. 

„Obnovený Císařský ostrov má být místem harmonického soužití mezi městem, řekou a člověkem,“
říká radní pro životní prostředí Jana Plamínková. „Jde o místo s vysokou krajinnou a přírodní hodnotou, navíc leží nedaleko od hustě zabydlených čtvrtí. Věřím, že se může stát oblíbenou rekreační lokalitou.“

Na Císařském ostrově se v tuto chvíli buduje nová, rozšířená čistírna odpadních vod. Její přestavba se stala podnětem k proměně celého ostrova. Řešení krajiny Císařského ostrova a jeho okolí Praha hledala skrze soutěžní workshop.

„Na celém projektu je zajímavé, že do procesu byli od začátku zapojeni místní aktéři a mezioborové týmy – krajináři, architekti, vodohospodáři a dopravní inženýři. Návrhy tak propojují více pohledů a přínosů pro dané místo,
“ vysvětluje ředitel IPR Praha Ondřej Boháč. Vítězný návrh mezioborového týmu Pelčák, Wagnerová, Malina a Šindlar se stal základem pro celkovou koncepci řešení největšího pražského ostrova. 

IPR Praha v návaznosti na tuto koncepci pracuje mj. na projektu Divoká Vltava, který má pomoci snížit dopady případných povodní. Uprostřed ostrova by měly vzniknout potůčky a říční ostrůvky, které vytvoří unikátní prostor pro hru a odpočinek dětí i dospělých. Skrze takto vzniklou terénní sníženinu se navíc bude moci v případě povodní rozlít voda, aniž by jinde způsobila zásadnější škody. Vzniknout by díky tomu měl zároveň prostor pro relax, ale i pro vzdělávání v přírodě. Budou zde přírodní břehy s přímým vstupem k vodě, které z města po vybudování kamenných nábřeží prakticky zmizely.

V horizontu několika měsíců by se mohly odehrát první drobné proměny – propojení dosud nedostupných částí ostrova, odstranění skládek a celkový úklid. Časem vznikne i okružní pěší a jezdecká trasa kolem celého ostrova. Později se počítá třeba s výstavbou nové lávky, která by propojila Prahu 6 a zoologickou zahradu. Nová úrovňová zvedací lávka by mohla Vltavu překlenout i mezi Císařským ostrovem a Stromovkou.

Hlavní město Praha a městské části Praha 6, Praha 7 a Praha – Troja též připravují memorandum o tom, jak se o Trojskou kotlinu starat a rozvíjet její potenciál. O území by měl pečovat místní správce, který by řešil péči o zelené plochy (například spásáním ovcemi), zajišťoval vzdělávací programy pro školy a pomáhal budovat identitu místa. Vzniknout by měla též pozice projektového manažera, který bude mít na starost realizaci klíčových projektů a napomůže např. koordinaci mezi jednotlivými odbory MHMP a městskými částmi.
Koncepci celkové krajinářského řešení i Akční plán si můžete stáhnout na www.iprpraha.cz/cisarskyostrov
tisková zpráva IPR


Související články:

Císařský ostrov se promění  16.6.2015
IPR Praha uspořádá soutěžní workshop na úpravu Císařského ostrova  21.4.2015


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*