Včera začalo 13. Biennale Architettura 2012

Ve středu 29. 8. 2012 bylo oficiálně zahájeno architektonické bienále v Benátkách. Novinkou letošního roku je možnost získat celý katalog v digitální verzi pro iPad, který je od 27. srpna dostupný na iBookestore.
Naše první zastavení věnujme udílení cen během včerejšího ceremoniálu. Zdrojem informace jsou oficiální stránky bienále.

nbsp;

Ceny udělené na 1. mezinárodní architektonické výstavě Common Ground
Porota 13.mezinárodní architektonické výstavy Biennale di Venezia ve složení Wiel Arets (prezident, Nizozemí), Kristin Feireiss (Německo), Robert A.M. Stern (USA), Benedetta Tagliabue (Itálie) a Alan Yentob (Velká Británie) udělila ceny následovně:

Zlatý lev pro nejlepší národní účast Japonsku za výstavu Architecture possible here? Home-for-All (Je tady možná architektura? Domov pro všechny) autorů Naoya Hatakeyama; Kumiko Inui; Sou Fujimoto; Akihisa Hirata; komisař Toyo Ito
Odůvodnění poroty: Zlatý lev za nejlepší národní účast, která nejlépe vystihuje ducha Common Ground se uděluje Japonskému pavilonu. Na expozici spolupracoval přední světový architekt Toyo Ito s mladými architekty a s místními občany na praktickém a nápaditém způsobu návrhu nového centra pro region zničený při národní katastrofě. Prezentace a vyprávění v japonském pavilonu jsou výjimečné a naprosto přístupné širokému publiku. Porota byla ohromena humanitou tohoto projektu.
 


Zlatého lva za nejlepší uchopení tématu výstavy Common Ground projektu Torre David / Gran Horizonte, 2012 (Davidova brána/ Velký horizont, 2012) kolektivu autorů Urban-Think Tank (Alfredo Brillembourg, Hubert Klumpner) a Justin McGuirk z Velké Británie a Venezuely, vystavenému v Corderii, Arsenale.
Porota udělila ocenění za nejlepší ztělesnění tématu Common Ground zpracovatelům projektu a lidem z Caracasu, kteří vytvořili novou komunitu a její domov v opuštěné a nedokončené budově. Porota oceňuje architekty za rozpoznání síly tohoto transformačního projektu. Neformální společnost vytvořila nový domov a novou identitu obydlením Davidovy věže (Torre David) a učinila tak s citem a přesvědčením. V této iniciativě můžeme spatřovat inspirační model pro uznání síly neformálních společností.

 
Stříbrného lva za vynikající výsledky architektonické kanceláři Grafton Architects (Yvonne Farrell and Shelley McNamara) z Irska, která vystavuje v Centrálním pavilonu v Giardini.
Stříbrný lev se uděluje Grafton Architects jako slibné architektonické kanceláři, která se objevuje na mezinárodní scéně, za působivou prezentaci kampusu nové univerzity v Limě, spjatou s idejemi brazilského architekta Paula Mendese de Rocha. Porota věří, že koncepční a prostorové kvality instalace ukazují drahný potenciál kanceláře v novém utváření městské krajiny.
 
 
Porota dále rozhodla o čestných uznáních takto:
Polsku za „znějící“ instalaci Making the walls quake as if they were dilating with the secret knowledge of great powers Katarzyny Krakowiak
Tato statečná a odvážná instalace nabádá návštěvníka nejen se dívat, ale také poslouchat… a vnímat zvuk Common Ground.

Spojeným státům americkým
za expozici Spontaneous Interventions: Design Actions for the Common Good, na které se za komisariátu Cathy Lang Ho podílí řada amerických ateliérů a organizací.
Interaktivní instalace oslovila porotu svou oslavou moci jednotlivců změnit společnost malými, ale účinnými způsoby. Neokázalá a jednoduchá prezentace je rozkošná.
 
Rusku za výstavu i-city s mezinárodním architektonickým obsazením; komisař Grigory Revzin, kurátor Sergej Čoban
Výstava „i-city“ přistupuje dialekticky k ruské minulosti, přítomnosti a budoucnosti a během prohlídky z nás udělá digitální špiony. Porotu zaujala mysteriózní magika prohlídky a vizuální prezentace ji zcela okouzlila.
 
Cino Zucchimu z Milána za projekt Copycat. Empatia e invidia come generatori di forma, 2012, vystavený v Corderii, Arsenale.
Porota udělila cenu za instalaci, která se snaží evokovat úplnou síť vztahů, které formují naše fyzické prostředí. Porota je přesvědčena, že projekt slouží jako příkladná připomínka všeobjímajícího tématu výstavy Common Ground.

 
Zlatého lva za celoživotní přínos architektuře získal Álvaro Siza Vieira
Komentář není zapotřebí.


 

 


 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*