VIDEOART VI: VIDEOKINO NA ZAČÁTKU STOLETÍ

úterý 20. listopadu, 20:00
Café Sladkovský, Sevastopolská 17, Praha 10 – Vršovice


VVP AVU a Café Sladkovský srdečně zvou na projekci

VIDEOART VI
VIDEOKINO NA ZAČÁTKU STOLETÍ
uvede: Pavlína Morganová

Výstava Začátek století představila na jaře tohoto roku v Západočeské galerii v Plzni české vizuální umění prvního desetiletí 21. století. Kurátorka Pavlína Morganová se pokusila odkrýt jeho nejpodstatnější prvky, na něž dnes navazuje nejmladší generace českých umělců a umělkyň. Součástí výstavy bylo videokino s čtyřhodinovým programem. Celé pásmo – rozdělené na tři části: videoperformance, možnosti média a příběhy ­– můžete exkluzivně shlédnout v Café Sladkovský.

Těšíme se na Vás!

Večery videoartu vznikají v návaznosti na Videoarchiv VVP AVU, více viz: http://vvp.avu.cz/archiv/video
Více také najdete na webu Café Sladkovský: http://www.cafesladkovsky.cz/


Program videokina Začátek století

připraveno ve spolupráci s videoarchivem VVP AVU

01 Alena Kotzmannová
Homecinema [Domácí kino], 2006, 9 min 47 s
Program videokina uvádí kompilace úvodních znělek slavných filmových studií. Kotzmannová ve své tvorbě často prozkoumává rámování média, záměrně zdůrazňuje to, co už vlastně ani nevnímáme.

Videoperformance
Přestože se v přístupech jednotlivých umělců a umělkyň často prolínají narativní a performativní prvky s konceptuálním průzkumem možností samotného média, v prvním desetiletí 21. století je jednou z dominantních forem videoartu tzv. videoperformance. Umělci a umělkyně ve svých videích vystupují sami za sebe, v reálných nebo vykonstruovaných situacích. Jejich fyzická akce je neodmyslitelnou součástí výsledného audiovizuálního díla.

02 Jiří Surůvka
Zprávy, 2001, 7 min 59 s
V případě videí Jiřího Surůvky se téměř stírá hranice mezi videoperformancí a dokumentárním videozáznamem performance artu. Performance je Surůvkovým klíčovým vyjadřovacím prostředkem již od 80. let, a tak je přirozené, že s rozšiřující se dostupností technologií začal používat video jako jejich nadstavbu.

03 Jiří Surůvka
Trends and Style of Housing [Trendy a způsoby bydlení], 2001, 5 min 32 s
Přeludná sonda do života na periferii Západu, která byla jako ostatní autorova vybraná videa prezentována v rámci společné instalace Jiřího Surůvky a Ilony Németh Pozvání na návštěvu v československém pavilonu v rámci 49. benátského bienále v roce 2001.

04 Sláva Sobotovičová
3 Popelky, 2000, 2 min 6 s
Otec a matka se třemi dcerami zpívají sentimentální a notoricky známou píseň z televizní pohádky. Sny o princi a skvělé lásce znějí absurdně v kontrastu s měšťáckými kulisami a trapností celé situace.

05 Kateřina Šedá
Opičení po matce, 1 min 6 s; Opičení po otci, 3 min 4 s; Opičení po dítěti, 3 min 33 s, 2004
Tato tři videa jsou součástí rozsáhlého projektu Výchova dítěte, v němž Kateřina Šedá zkoumala vlastní činnost a roli v nejširším slova smyslu.
Ve sbírce Kontakt, Erste Bank Collection

06 Eva Jiřička
360Ë?, 2006, 6 min 38 s
Otočit se je úkol pro autorkou objednaný autobus. Řidič se řídí jejími pokyny a nic netušící pasažéři se stávají součástí performance.

07 Eva Jiřička
Našla v lese, 2006, 2 min 34 s
Eva Jiřička zkouší různé polohy v prostoru mezi stromem a zemí. Její komická spontánně vzniklá videoperformance však evokuje vážnější témata.
Soukromá sbírka Marek

08 Eva Jiřička
Zimní kolekce, 2006 (Cesta k domovu, 2 min 46 s; Chůze po vodě, 1 min 26 s)
Z kolekce 5 videí cyklu tematizujícího zimu vyniká Cesta k domovu, v níž romantický pohled na zasněženou krajinu podhůří kontrastuje s dřinou dostat se domů, a magické video Chůze po vodě.

09 Eva Jiřička
Zasedací pořádek, 2008, 6 min 10 s
Autorka vstupuje do vzniklého zasedacího pořádku v městské hromadné dopravě. Mění uspořádání tím, že přesazuje spolucestující na jiná místa.

10 Vasil Artamonov a Alexey Klyuykov
Jak jsme pomáhali, 2006, série 3 videí, 7 min 39 s
Tento projekt tvoří pět akcí, jejichž společným jmenovatelem je prospěšná práce prováděná bez vědomí osob, kterým je adresována, tajně a nelegálně. Jedná se o vnitřně protikladnou činnost, kterou je možné vykládat současně jako péči o majetek bližního i jako poškození cizí věci.

11 Daniela Baráčková
Meč, 2007, 57 s
Záznam autorčiny performance s čínským mečem v prostorách čekárny nemocnice Na Bulovce v Praze.

12 Daniela Baráčková
Kouzlo garáž, 2008, 2 min 32 s
Kouzlo s politickým podtextem, které Daniela Baráčková objevila v kouzelnické příručce svého otce, předvedla v místech, kde bývala klubovna její „anarchistické party“.

13 Eva Koťátková
Pod dohledem, 2006, 2 min 39 s
Eva Koťátková si na jeden pracovní den najala profesionální kustodku z pražské galerie, aby hlídala její byt. Tato groteskní videoperformance odkrývá mimo jiné i absurditu současného galerijního provozu.

14 Eva Koťátková
Za mezi pod v (pokoj), 2007, 7 min 1 s
Výběr ze série videí, v nichž Eva Koťátková tematizovala život v bytě. Fyzické prožívání prostoru autorka umocnila prostřednictvím bariér, které si v něm vystavěla a které ji postavily do nové situace. Počínání autorky je dětsky hravé i absurdní zároveň, v některých momentech dokonce děsivé. Práce stojí na pomezí videoartu, performance a sochařství.

15 Pavla Sceranková
Umzug (Nastěhování. Vystěhování.), 2007, 1 min 1 s
Tři krátké etudy ukazují sochařské, ale i video-akční uvažování Pavly Scerankové. Autorčiny sochařské objekty získávají svůj smysl až v rámci fyzické akce a manipulace.
Soukromá sbírka Marek

16 Pavla Sceranková
Vzhůru! II., 2008, 1 min 53 s
Video zachycuje autorku, jak „sochařsky“ promění objekt připravený pro aktivního diváka.

17 Daniela Baráčková
Situace, 2009, 2 min 8 s
Na videu je reprodukována série původně prožitých situací, které se odehrávají na pozadí makety domu. Situace Daniela Baráčková vybrala na základě šesti rodinných fotografií. Do úst jednotlivých postav vložila texty o lékařské etice, filozofii a dějinách medicíny.

18 Eva Jiřička
Oči jako diamanty, 2009, 6 min 5 s
Eva Jiřička přivedla tři staré dámy do prostoru Galerie Meetfactory v Praze. Navodila situaci tak, aby mohla zaznamenat jejich přirozenou reakci a úhel pohledu na tento galerijní prostor.

19 Sláva Sobotovičová
Jak to bolí, 2009, 1 min 9 s
Zpívané videoperformance vytváří Sláva Sobotovičová od roku 2000. V tomto videu experimentuje s překrýváním obrazu i zvuku.

 

Možnosti média
V nultých letech řada autorů experimentovala se samotným médiem filmu. Prozkoumávali jeho podobu i způsoby prezentace, dekonstruovali jeho rozmanité formy a principy.

20 Tomáš Vaněk (spolupráce se Zbyňkem Baladránem / together with Ondřej Brody)
Eva – Particip č. 39, 2006, 1 min 52 s
Particip č. 39 je sbírka vět-popisů situací, o kterých by se dalo říci, že je známe téměř všichni. Tomáš Vaněk je sbírá už od roku 2004 (particip č. 39 je prezentován i na této výstavě, takže i vy se můžete stát součástí tohoto díla!). V roce 2006 se Tomáš Vaněk bavil se Zbyňkem Baladránem o poetice těchto vět, které mohou při čtení evokovat podobné zážitky jako existenciálně laděný román. Jako spontánní reakci na tento rozhovor natočil Zbyněk Baladrán video Eva.

21 Zbyněk Baladrán
Teorie práce, 2007, 15 min 31 s
Zbyněk Baladrán od roku 2004 systematicky analyzuje svou práci s videem. Ve svých filmech popisuje nejen vlastní pracovní metodu, ale teoretizuje nad pracovním (tvůrčím) procesem obecně.

22 Jan Nálevka
All together now [Konečně spolu], 2007, 3 min 50 s
Z reklamního letáku hypermarketu vybral Jan Nálevka všechny číslice z uvedených cenovek. Každá číslice od 45 990 do 3,90 byla použita jen jednou. Poté byly číslice srovnány podle velikosti od největší do nejmenší. Jako vyvrcholení apokalyptického odpočtu je na konci animace cca 1 minutu jen bílé statické pole.

23 Jiří Černický
Loading… [Načítání…] (ABS video), 2006, 11 min 11 s
V cyklu ABS video Černický podnikl složitý průzkum myšlenek tvořících neviditelné pozadí záznamů reality. Loading… je jedním z videí této série, v níž se načítání stává metaforou pro naše fungování v každodennosti.

24 Jiří Černický
Enigma, 2010, 2 min 9 s
Zrychlené stárnutí filmu se odvíjí přímo před našima očima, až archivní snímek úplně překryjí praskliny. Enigmatický ráz videa byl původně podtržen promítáním ve smyčce.

25 Rafani
… / …, 2008, 2 min 47 s
Tato videoperformance vznikla pro výstavu skupiny v Galerii Václava Špály v Praze v roce 2008. Spolu s dalšími videi na výstavě byla zaměřena na téma násilí a byla promítána na zeď ve smyčce z mobilního boxu, takže divák mohl obrazem manipulovat.

26 Rafani
… / … 2007−2008, 43 s, 26 s, 38 s, 36 s, 1 min 54 s
V letech 2007 až 2011 skupina Rafani záměrně nepoužívala psaný text. Vybraná videa zachycují akce a aktivity skupiny z roku 2007, které byly prezentovány jako videa bez textu na výstavě v Galerii Zdeněk Sklenář v roce 2008.

27 Tereza Velíková
Babi 01–03, 2008, 23 s, 21 s, 1 min 1 s
Video je součástí autorčina projektu, který se zabývá vztahem obrazu a zvuku. Tereza Velíková se zajímá, jak funguje představivost člověka na základě slyšeného a jak se tato představa liší od reality či vizuálního obrazu.

28 Ján Mančuška
Od A do Z a zase zpět, 2008, 1 min 7 s
Rafinovaná hra s obrazem v prostoru, k níž Ján Mančuška potřeboval jen kameru, zrcadlo a vlastní tělo.

29 Tomáš Svoboda
Fly [Leť], 2009, 3 min 57 s
Tomáš Svoboda patří k autorům, kteří v posledních letech dekonstruují filmové vyprávění příběhu. Dramatický průběh letu kontrastuje s odtažitým způsobem vyprávění.

 

Příběhy
Video, stejně jako film, od počátku svého vzniku umožňuje vyprávění příběhů. Ty nabývají v podání umělců začátku století nejrůznější formy.

30 Michal Pěchouček
Cesta do školy, 2000, 3 min 38 s
Ve svých prvních videích Michal Pěchouček rozvíjí podněty raných nezvukových filmů. Navazuje tak na svou práci s fotografií. Přestože má video na svou dobu experimentální charakter, hlavním smyslem těchto „pohyblivých obrazů“ je vyprávět příběh.

31 Michal Pěchouček
Sběratel, 2003, 7 min 25 s
Videoperformance, v níž autor předvádí svou malířskou tvorbu fiktivnímu sběrateli. Zároveň však rafinovaně vypráví příběh, který je zachycen na cyklu obrazů.

32 Vít Soukup
Norské svetry, 2003, 14 min 37 s
Někdy může potřeba vykonat dobrý skutek zachránit život.

33 Tereza Velíková
True story [Pravdivý příběh], 2003, 3 min 39 s
Epický příběh dvou lidí sestavený z útržků televizních reklam si pohrává s naší tendencí identifikovat se s příběhy, které jsou nám prostřednictvím televize vyprávěny.

34 Mark Ther
My Pleasure [Potěšení na mé straně], 2003, 10 min 37 s
Co se stane, když se v jednom hotelovém apartmá ubytují dvě pěvecké ikony – Madonna a Marie Callas? S touto myšlenkou si pohrává fiktivní příběh raného videa Marka Thera.

35 Mark Ther (spolupráce s Ondřejem Brody)
Ther, 2003, 7 min 39 s
Video předjímá autorovy na vizualitu orientované příběhy. Výrazně se v něm objevuje queer estetika, se kterou Mark Ther intuitivně pracuje.

36 Mark Ther
Der kleine Blonde und sein roter Koffer [Bloňďáček s červeným kufrem], 2005, 5 min 17 s
Video kombinuje mistrně vyprávěný příběh alternativních událostí a vztahů s neotřelou vizualitou.

37 Pavel Ryška
Ursonáta, 2005, 4 min 7 s
Příběhy se dají vyprávět nejrůznějšími způsoby. Absolutno se někdy skrývá v písmenkové polévce, kterou je nutné dojíst. Videoanimace Pavla Ryšky tematizuje legendární fonickou báseň Kurta Schwitterse, v níž rozbil slova básně na jednotlivá písmena a zvuky.

38 Pavel Ryška
Smrt v sýru, 2006, 4 min 20 s
Moralita ze sýrové pouště je dalším animovaným videem, v němž se Pavel Ryška skrze své komiksové hrdiny vyjadřuje k filozofickým otázkám života i umění.

39 Milena Dopitová
Vím, že nemůžeš slyšet tuto píseň, 2005, 3 min 16 s
Milostný tanec bývalých baletních mistrů tematizuje (stejně jako další autorčiny projekty) stárnutí. Je citlivou sondou do hlubin lidského osudu.

40 Milena Dopitová
Vojta, 2007, 2 min 18 s
Na videu je zachycen syn Mileny Dopitové, jak hraje na housle – opakující se skladba spouští skryté emoce dítěte. Toto video autorka natočila pro výstavu Punctum, což je pojem Rolanda Barthese vystihující jakousi pointu snímku, bod, který zasahuje diváka do srdce, něco, co nám odkrývá území subjektivních emocí.

41 Daniela Baráčková
Country Man [Tramp], 2006, 2 min 9 s
V tomto videu Daniela Baráčková česky a anglicky popisuje zážitek, který jako dítě prožila na místě, kde stojí. Naivně dvojjazyčné vyprávění znejišťuje vážné vyznění příběhu.

42 Tereza Velíková
Zpovědnice 03, 2009, 2 min 60 s
Další z příběhů, v nichž Tereza Velíková nejenom vypráví příběh, ale i experimentuje se vztahem obrazu a zvuku. Používá originální zvukové nahrávky a následně je přiřazuje k obrazu. Zkoumá podstatu lidských vztahů a zároveň se zajímá o možnosti vidění a vizuálního konzumu.

43 Sláva Sobotovičová
Holubice, 2009, 2 min 23 s
Obyčejný příběh jednoho vajíčka a holubice.

44 Tereza Severová
Naplnění, 2009, 7 min 46 s
Video je výsledkem dlouhodobého zájmu autorky o téma naplňování a vyprazdňování. Metafora vodou naplňovaného pokoje odkazuje k současnému socio-psychologickému fenoménu shromažďování komodit.

45 Tereza Severová
Walk, Talk, Visit [Jít, Navštívit, Promluvit], 2010−2011, 3 min
Nedostatek spánku vedoucí k dennímu snění a ztrátě schopnosti rychle a racionálně reagovat přivedl autorku k natočení videa zachycujícímu tři zvláštní situace, které se odehrávají v jinak běžném procesu všedního dne.

46 Zbyněk Baladrán
Noc světa, 2011, 1 min 48 s
Posledním videem videoprogramu Začátek století je symbolické video Zbyňka Baladrána. Temnota kinosálu je pro něj metaforou s dalšími významy.
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*