Villa Sophia

Villa Sophia funguje jako střed vesmíru, kolem kterého se točí celý život. Když se mladý pár rozhodl vrátit z Kanady zpět do Čech, oba se chtěli zároveň vrátit do pražského společenského života. Dům, který jim umožní kombinovat práci i bydlení paralelně vedle sebe a přitom odděleně, musel splňovat mnoho podmínek. Je stavěný pro život a tomu odpovídají dispozice, materiály i integrace technologií do autonomního systému s umělou inteligencí.

Dům je situován na hranu trojského svahu nad přírodní rezervací s jedinečným výhledem na Prahu. Kromě plejády různých ptáků občas na vzrostlou zahradu zabloudí divočáci a srnky. Panorama začíná zelenou hvězdou dejvického hotelu International a táhne se až po bublinu libeňského plynojemu. Výhled je dominantou i pro sousední domy. Aby ho ostatním neblokovala, zůstala Villa Sophia na uliční straně co nejnižší.

Klesající terén umožňuje, aby se dům otevřel na jih a nabídl tři komponované pohledy. Z obytného prostoru do zahrady, z ložnice do korun stromů a z pracovny na panorama města. Dvojvstup ze severní slepé fasády, zvlášť do obytné i pracovní sféry, slouží převážně pro návštěvníky. Pro domácí začíná dům garáží, od které se rozvíjí jeho prostorová spirála. Garáž je tak plnohodnotná součást vily, slouží jako vstupní hala.
 
V duchu palladiánských vil je čtvercový půdorys rozdělen do devíti polí, které spirálovitě stoupají po svahu a jsou zakončeny nejveřejnějším úsekem domu, tedy pracovní částí. Do hlavního obytného prostoru se vchází na úrovni zahrady a centrální schodišťovou halou se po stoupajícím svahu plynule vstupuje do vyšších částí domu. Přístup pro obyvatele a hosta je antagonický. Umožňuje odlišnou zkušenost z vnímání prostoru či užívání schodištního svahu sestupem či naopak vzestupem, podle protilehlých konců spirály. Schodiště navíc křižuje bezbariérová rampa, která znovu podtrhává celkovou funkčnost domu jako celoživotního místa k bydlení. Rozvíjí pohyb v rané fázi života a usnadňuje fungování na jeho sklonku.

Stavba
Mnoho konstrukčních a materiálových rozhodnutí bylo motivováno důrazem na udržitelnost, trvalost a haptickou pevnost domu. Co lze vyřešit jednou, by se již nemělo v budoucnu otevírat a trávit s tím další čas a energii. Do přípravy i procesu stavby byli trvale zapojeni odborníci z ČVUT. Vzorky materiálů jsme testovali na pevnost, pružnost a chemickou stálost. Monolit domu byl odlit přesně tak, aby okna seděla do artikulované fasády, která vilu obtáčí geometricky propojuje její nejnižší a nejvyšší body.

Prostředí
Ambicí klientů – kulturoložky a počítačového vědce – byl funkční dům bez kompromisů a tomu odpovídal i názor na integraci a řízení technologií. Uživatelskému pohledu na interakci s prostředím ale neodpovídá realita a procesní zvyklosti ve stavebnictví. Díky integrační platformě systému sysloop® a umělé inteligenci EMPYREUM Information Technologies, se letitá omezení podařilo prolomit. Systém umožňuje propojit světy tvrdých stavebních technologií, měkkých nestrukturovaných dat, i neustále se měnícího kontextu webu. Unikátní míra provázanosti hodnot a technologií otevírá nespočet možností. Všechny vrstvy domu jsou navrženy s důrazem na obecnost. Například světla jsou řiditelná v plném spektru (RGBW), aby večer dokázal dům pomalu odstranit modrou složku pro dobré spaní. Dveře se pohybují samy na lineárních magnetech, ale slouží také jako plnohodnotná součást přirozené vzduchotechniky. Na koncertním křídle dokáže dům doprovodit vlastní hru uživatele, samostatně přehrát jakoukoliv skladbu, ale také generovat melodie pomocí vlastní umělé inteligence. A kdyby byla opravdu zima, dokáže jako doplňkový zdroj tepla použít třeba troubu. Dům umožňuje, ale nenutí k aktivnímu ovládání. Učí se optimálně vyhovět často protichůdným okolnostem, zohledňuje externality, nepopírá technologický potenciál ani udržitelnost.

Zahrada
Dům je exponovaný i shora a proto kvete střecha přes rok různými barvami. Zelená střecha přispívá nejen prakticky k energetické rovnováze stavby, ale i esteticky. Ornament otevírající se hvězdy se propisuje i do teras a rozplývá se v zahradě.

Autorská zpráva
Foto: BoysPlayNice


Autor: Studio collcoll – Daria Chertkova, Jana Zatlukajová, Krištof Hanzlík, Libor Mládek, Lucie Roubalová, Ĺudmila Koskan, Marie Davidová, Michaela Dlouhá, Martin Gaberle, Michal Krejčík, Markéta Součková, Ondřej Punda, Šimon Kos, Veronika Brůhová, Vojtěch Slabý
Statika: ASP Praha
Stavitel: Stings 96
Fasáda: Clearmont
Podlahy: YS Studio
Interiér: In Styl Hořovice
Prototypování: Experis DSKM
Zastavěná plocha: 307 m2
Hrubá podlahová plocha: 480 m2
Užitná plocha: 390 m2
Náklady: 80 mil. Kč

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Paráda. Je fajn, že někdo, kdo má dost peněz, je vrazí do takové stavby.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*