Vítězné náměstí – výsledky soutěže

Vítězné náměstí se otevře lidem. Praha má vítězný návrh!
Dlouho očekávaná proměna Vítězného náměstí má jasnější obrysy. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) dnes večer vyhlásil výsledky architektonické soutěže na jeho novou podobu. Návrh, který byl odbornou porotou oceněn jako nejlepší, odklání veškerou dopravu mimo střed náměstí. Kulaťák tak získává zcela novou tvář. Autoři návrhu jsou Pavel Hnilička, Eva Macáková a Josef Filip.

„Po Malostranském a Karlově náměstí pokračujeme s potřebnou změnou i na Kulaťáku. S vítězným návrhem má Vítězné náměstí šanci stát se jedním z nejreprezentativnějších míst v Praze,“ říká pražská primátorka Adriana Krnáčová.

V návrhu tramvajová trať již neprotíná náměstí, ale střed nově objíždí po jeho západní straně (u Evropské ulice). Navrhované dopravní řešení pojme více aut, než dnes a zároveň jim umožní plynulejší průjezd. Střed se pak stává opravdovým náměstím s univerzálním využitím.

„Těší mě, že se podařilo vybrat takový návrh, který pokračuje v odkazu autora urbanismu Dejvic Antonína Engela a zároveň nabízí více možností využití pro občany. Zejména příjemnější pohyb chodců přes náměstí. Návrh mění Vítězné náměstí na zelenější a přívětivější místo, ve kterém budou lidé chtít trávit čas,“ vysvětluje Petra Kolínská, náměstkyně primátorky.

Právě promyšlené umístění stromů bylo porotou hodnoceno velice kladně. Stromy oddělují vozovku od středu náměstí a vytváří tak nerušený prostor pro chodce. Ti se na vzniklé náměstí pohodlně dostanou díky novému výstupu z metra nebo přechodům.

Výrazným prvkem návrhu je také centrální monument, který byl i v původních plánech Antonína Engela ve středu náměstí v podobě obelisku. Porotci doporučili podobu monumentu přenechat výtvarné soutěži. Pomník zahraničním vojákům 2. světové války je kvůli nově vedené dopravě přesunutý na severo-západní část náměstí (směrem k Technické ulici). V návrhu nechybí ani pítka, nový mobiliář, okrasné kašny a vodotrysky.

„Antonín Engel Prahu myšlenkově velmi ovlivnil. Ačkoli jeho původní plán nebyl dokončen, dnešní generace urbanistů na něj stále navazují. Kvalitní vítězný návrh je toho dobrým příkladem,“ hodnotí Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Návrh se nyní dopracuje do finální podoby a realizovat by se mohl za 5 let. Výše odměn soutěže je stanovena na 3 280 000 Kč. Soutěž vyhlásil IPR Praha v dubnu letošního roku. Celkem přišlo 40 návrhů, ze kterých porota vybrala pět postupujících. Z pěti finalistů poté ve 2. fázi soutěže zvolila vítěze a další dva návrhy ocenila.

Více informací k soutěži a všechny návrhy naleznete zde: www.iprpraha.cz/viteznenamesti 

Dopravní řešení + automobilová doprava
* Na kruhový objezd budou auta nově vjíždět ze dvou pruhů, nikoliv z jednoho jako je tomu nyní.
* Kruhový objezd bude mít de-facto tři pruhy. Vnější pruh bude sloužit jako pruh odbočovací, který auta plynule navede z objezdu.
* Bezpečný pohyb chodců přes objezd bude zajištěn čtyřmi přechody se synchronizovanými semafory.

Přestup MHD
* Pohodlnější a bezpečnější přestup z metra na tramvaj umožňuje nově vniklá „klidná“ část náměstí. Pěší tak nebudou muset složitě přecházet silnici od tramvaje, aby se dostali do metra, jak je tomu dnes.

Cyklisté
* Cyklisté mají v návrhu zakreslený svůj vlastní pruh, který je veden klidovou částí náměstí, které je bez aut. Nebude tedy docházet ke kolizi mezi cyklisty a automobily.

Parkování + okolí
* Návrh počítá s podzemními garážemi na severo-západní straně náměstí (směrem k ulici Technická).
* Autoři napojují proměnu Kulaťáku i na okolní ulice výsadbou stromů tak, aby celé území působilo uceleně.

Vítězný návrh
1. cena

Autoři: Pavel Hnilička Architekti, s.r.o. – Pavel Hnilička, Eva Macková, Josef Filip
Spolupráce: Marek Řehoř, Jana Kafková, Karolína Röschl, Tereza Sýkorová, Mirka Baklíková, Theresa Kjellberg, Jan Drška

Oceněné návrhy
2. cena

Autoři: Mandaworks AB

3. cena
Autoři: Jakub Cigler Architekti a.s. + Ateliér DUA, s.r.o. – doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Ing. Václav Malina
Spolupráce: B. arch. Peter Bednár, Mgr. Ondřej Hrozinka, Mgr. A. Jan Hofman, Ing. arch. Boris Vološin, Ing. Aleš Raimr, Ing. Petr Zajíc

tisková zpráva


Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Zajisté, Sherloku, je to prosté, až se zdá, že to není nijak převratné ani úplně bezkolizní. V době, kdy osobní doprava neutuchá, a přes trvalé denní kolapsy kam oko dohlédne a mysl zamíří narůstá, se přesto opět budují úrovňové přechody, naivně pokládáné za synchronizované. Jistěže to jde naprogramovat, ale zácpě celého náměstí s posunujícími se stovkami vozidel se tím nelze zabránit. Pěší zóna bude oázou klidu a dobrého vzduchu ve městě, nebo naopak? A každý se z ní bude klidit co nejdříve pryč, ideálně do metra ? Zajisté, to mi věřte. Dnes už tam je minimum chodců a nikdy to nebude lepší. O tom můžeme plodně diskutovat na některých setkáních, jako bude 12.12. se Stavebním fórem QUO VADIS, Praho? Myslím, že odkaz minulých generací, které tvořily jádro Prahy a navazující daší části, je bludným balvanem všech architeků Prahy. Když může takovýto návrh zvítězit, jak asi vypadaly ty ostatní, těch 39?

  2. Čtenář Stavbawebu says:

    Jak prosté, milý Watsone. Dobrý urbanismus lze nakreslit několika čarami. Ale musí za nimi být hodiny přemýšlení, nápad a pokora.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*