Vybraná statistická data z oblasti bydlení v krajích


Dokončené byty:

V celé ČR bylo v roce 2007 podle ČSÚ dokončeno 41.650 bytů, což znamená zhruba čtyři byty na 1000 obyvatel. Nejvíce se stavělo v Praze a Středočeském kraji (7,8, respektive 7,2 bytu na 1000 obyvatel), nejméně na Ústecku (1,4) a v Moravskoslezském kraji (1,6). Oproti roku 2003, kdy bylo v ČR dokončeno zhruba 27.000 bytů, se jedná o výrazný nárůst. Zvýšily se také regionální rozdíly, když počet dokončených bytů rostl především v Praze a okolí. Například v roce 2004 se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji postavilo zhruba stejně bytů jako loni (1,6, respektive 1,1 na 1000 obyvatel), v Praze to bylo v témže roce 5,1 a ve Středočeském kraji 5,4 bytu na 1000 obyvatel.


Rozestavěné byty:

Ke konci června 2008 bylo v celé ČR více než 176.000 rozestavěných bytů. Nejvíce se stavělo ve Středočeském kraji, kde bylo téměř 34.000 rozestavěných bytů, z toho 22.500 v rodinných domech, což je suverénně nejvíce ze všech krajů. Kolem 20.000 rozestavěných bytů bylo v Praze a Jihomoravském kraji. Nejméně se staví na Karlovarsku, kde byly zhruba 4000 rozestavěných bytů. V roce 2003 byl v ČR zhruba 139.000 rozestavěných bytů, nejvíce ve středních Čechách (25.000) a v Praze a Jihomoravském kraji (asi 15.000), nejméně v Karlovarském kraji (asi 3600).


Ceny bytů:

Výrazné regionální rozdíly panují v cenách bytů. Nejdražším krajem je Praha, kde podle ČSÚ činila v roce 2006 průměrná kupní cena bytu 36.555 Kč/m2 (v roce 2004 31.145 Kč/m2). Nejlevněji se dal byt v průměru pořídit v Ústeckém kraji (6031 Kč/m2 v roce 2006; 5173 Kč/m2 v roce 2004). Průměr za ČR činil v roce 2006 14.051 Kč/m2. Nadprůměrné ceny bytů byly v tomtéž roce ještě v krajích Jihomoravském (17.319 Kč/m2) a Středočeském (16.255 Kč/m2).


Podíl bytů v rodinných domech:

Nejméně bytů v rodinných domech (RD) je podle dat ČSÚ z roku 2001 v Praze (13,1 procenta) a v krajích Karlovarském (27,1 procenta) a Ústeckém (33 procent). Největší podíl RD na bytovém fondu byl na Vysočině (64,3 procenta), ve Středočeském kraji (63,5 procenta) a na Zlínsku (60,1 procenta).


Podíl bytů III. a IV. kategorie:

Bytů nižší kvality, tedy III. a IV. kategorie, bylo z počtu obydlených bytů v roce 2001 nejvíce ve Středočeském kraji (5,2 procenta) a na Liberecku (5,1 procenta). Nejmenší podíl těchto zastaralých bytů na všech obydlených bytech byl v Praze (1,3 procenta) a Moravskoslezském kraji (2,2 procenta). V celé ČR byl podíl bytů III. a IV. kategorie 3,3 procenta.

Zdroj: Zpráva ČTK 9.9.2008

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*