Vyhlášení výsledků Stavby roku Středočeského kraje 2020

Titul Stavba roku Středočeského kraje 2020, spolu se sedmi nominacemi na titul, Cenou hejtmanky Středočeského kraje a čtrnácti dalšími cenami, byly uděleny na slavnostním vyhlášení 7. ročníku soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2020, které se uskutečnilo ve čtvrtek 17. září 2020 v Galerii Středočeského Kraje (GASK) v Kutné Hoře. Vypisovatelem soutěže je Středočeský kraj, spolu s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, která tradičně tuto soutěž i organizuje, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, Obcí architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Prestižní soutěž je vypsaná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové, a pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka.

Slavnostního vyhlášení a předávání cen se účastnili tradičně zástupci jednotlivých vypisovatelů a řada dalších významných osobností z veřejného, i soukromého sektoru, odborných institucí, stavebních společností, investorů a také architektů a inženýrů.

Cenu hejtmanky Středočeského kraje osobnosti architektury / stavitelství za přínos Středočeskému kraji 2020 získal Ing. Jan Vítek, DrSc., vynikající odborník v oblasti betonových mostů a  předpjatého betonu, autor řady inovativních řešení, který se podílel na řadě významných dopravních staveb i na území Středočeského kraje, a zároveň v letošním roce oslaví významné životní jubileum 95 let.

Cena hejtmanky Středočeského kraje stavbě za největší přínos Středočeskému kraji a zároveň Cena za rekonstrukci památkového objektu byla udělena stavbě Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi – Mariánská zóna.

Prestižní titul Stavba roku Středočeského kraje 2020 získala stavba Základní škola AMOS, Psáry. Hlasování veřejnosti v letošním ročníku se účastnilo celkem 38 724 hlasujících. Cenu veřejnosti si s počtem 14 642 hlasů odnesla stavba Společenské centrum Sedlčany.

Porota Stavby roku Středočeského kraje 2020 byla složená ze zástupců jednotlivých vypisovatelů. Pracovala ve složení Ing. arch. Markéta Svobodová, Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, která byla zároveň předsedkyní odborné poroty, Ing. arch. Pavel Weishaupt, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ing. Pavel Němec, Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Ing. Ladislav Brett, Český svaz stavebních inženýrů, oblastní pobočka Praha, Ing. Petr Nicek, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Ing. Václav Mach, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro Prahu a Střední Čechy a doc. Ing. arch. Milan Rejchl, CSc., Obec architektů. Porota navštívila v rámci hodnocení všech 27 přihlášených staveb a na cestě je doprovázel filmový štáb, který připravil unikátní dokument o stavbách Středočeského kraje.

Přehled udělených cen 7. ročníku Stavba roku Středočeského kraje 2020:

Cenu hejtmanky Středočeského kraje osobnosti architektury / stavitelství za přínos Středočeskému kraji 2020  získává Ing. Jan Vítek, DrSc.
– vynikající odborník v oblasti betonových mostů a  předpjatého betonu, autor řady inovativních řešení, podílel se na řadě významných dopravních staveb na území Středočeského kraje, v letošním roce oslaví významné životní jubileum 95 let/

Titul a nominace Stavba roku Středočeského kraje 2020:

Titul Stavba roku Středočeského kraje 2020
Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2020

Základní škola Amos, Psáry
Investor: Obec Psáry
Autoři: Ondřej Píhrt, Štefan Šulek, Ondřej Laciga
Spoluautoři: Irena Vojtová, Pavel Směták, Tereza Březovská
Projekt: SOA architekti, s.r.o.; Projekt Centrum NOVA, s.r.o.
Dodavatel: PKS stavby a.s.

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2020
Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi – Mariánská zóna
Investor: Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána
Projekt: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o.
Dodavatel: KONSIT a.s.; AKANT ART v.o.s.

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2020
Technologické centrum SAF Kamenice
Přihlašovatel: ABTSMOLEN spol. s.r.o.
Investor: Strojmetal Aluminium Forging a.s.
Autoři: Juraj Smoleň, Štěpán Abt, Vítězslav Rejšek
Projekt: ABTSMOLEN spol. s.r.o.; EUROPROJEKT spol. s.r.o.
Dodavatel: PP 53, a.s.

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2020
VSCT Veolia Smart Control Tower-Kladno
Investor: Středočeské vodárny, a.s.
Autoři: Tereza Tejkalová, Michal Škrna
Projekt: D-plus, projektová a inženýrská a.s.
Dodavatel: JOPO CONSTRUCTIONS a.s.

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2020
Společenské centrum Sedlčany

Investor: Maranatha z.s.
Autoři: Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Daniel Jeništa, Stanislava Blažková
Projekt: A8000 s.r.o.; STATIKON Solutions s.r,o,
Dodavatel: HSF System a.s.

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2020
Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb, Líbeznice

Investor: Obec Líbeznice
Autoři: Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Jaroslav Malina, Jan Lanka
Ivana Šrámková /sochy ochránců stromů/
Projekt: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.; Atelier RENO s.r.o.
Dodavatel: GEMA ART GROUP a.s.

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2020
Rozšíření kapacit Základní a mateřské školy Třebotov
Investor: Obec Třebotov
Autoři: Jan Linhart
Spoluautoři: Andrea Regnier
Projekt: Ing.arch. Jan Linhart
Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.

Zvláštní ceny Stavba roku Středočeského kraje 2020:

Cena hejtmanky Středočeského kraje stavbě za největší přínos Středočeskému kraji
Cena za rekonstrukci památkového objektu

Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi – Mariánská zóna
Investor: Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána
Projekt: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o.
Dodavatel: KONSIT a.s.; AKANT ART v.o.s.

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu
Technologické centrum SAF Kamenice
Přihlašovatel: ABTSMOLEN spol. s.r.o.
Investor: Strojmetal Aluminium Forging a.s.
Autoři: Juraj Smoleň, Štěpán Abt, Vítězslav Rejšek
Projekt: ABTSMOLEN spol. s.r.o.; EUROPROJEKT spol. s.r.o.
Dodavatel: PP 53, a.s.

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Rozšíření kapacit Základní a mateřské školy Třebotov
Investor: Obec Třebotov
Autoři: Jan Linhart
Spoluautoři: Andrea Regnier
Projekt: Ing.arch. Jan Linhart
Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.

Cena pro stavbu, kterou financuje obec nebo její příspěvkové organizace

Obec Suchomasty – přístavba a přestavba MŠ
Investor: Obec Suchomasty
Autoři: Tomáš Kopecký
Spoluautoři: Mojmír Kopecký
Projekt: Atelier KOPECKÝ s.r.o.
Dodavatel: Veduta s.r.o.

Cena za realizaci veřejného prostoru   
Společenské centrum Sedlčany
Investor: Maranatha z.s.
Autoři: Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Daniel Jeništa, Stanislava Blažková
Projekt: A8000 s.r.o.; STATIKON Solutions s.r,o,
Dodavatel: HSF System a.s.

Cena za architektonické řešení
Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb, Líbeznice
Investor: Obec Líbeznice
Autoři: Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Jaroslav Malina, Jan Lanka
Ivana Šrámková /sochy ochránců stromů/
Projekt: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.; Atelier RENO s.r.o.
Dodavatel: GEMA ART GROUP a.s.

Cena za technickou infrastrukturu
Zvláštní cena ČKAIT Praha a střední Čechy 

SV MH – VDJ Boseň
Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.
Projekt: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Dodavatel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Cena soukromému investorovi za dlouhodobou koncepci rozvoje obce
Pivovar Řevnice
Investor: 2 Q spol. s r.o., Ing. Petr Kozák, Ing. Helena Vaňková
Autoři: Tomáš Šantavý, Svatoslav Hladník, Dana Černá
Projekt: Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.
Dodavatel: Subterra a.s.

Cena pro stavbu určenou k veřejnému účelu
Montessori školka, Klecany
Investor: ASTRA Mateřská škola
Autoři: Jakub Filip Novák, Daniela Baráčková
Spoluautor: Barbora Jelínek, Martin Hlusička
Projekt: No Architects s.r.o.

Cena za stavebně-konstrukční řešení
Zázemí baseballového a softbalového klubu MINERS KLADNO
Investor: Statutární město Kladno
Uživatel: MINERS KLADNO, s.z.
Autoři: Lukáš Cvrcek
Projekt: ing. Lukáš Cvrcek
Dodavatel: Smart Module s.r.o.

Cena za investiční záměr
Rekonstrukce hotelu SEN Senohraby
Investor: Resort Senohraby, a.s.
Projekt: Arch Design, s.r.o.
Dodavatel: Relycon, s.r.o.
 
Cena za architektonické řešení individuálního bydlení
Rám v krajině
Investor: soukromý investor
Autoři: Martin Náhlovský, Michal Janáč, Jan Jadrníček
Spoluautor: Lukáš Richter
Projekt: Master Design s.r.o.
Dodavatel: Spektra Beroun s.r.o.

Hlasování veřejnosti Stavba roku Středočeského kraje 2020:

38 724 hlasů celkem pro všechny přihlášené stavby

Cena veřejnosti – 14 642 hlasů
Společenské centrum Sedlčany
Investor: Maranatha z.s.
Autoři: Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Daniel Jeništa, Stanislava Blažková
Projekt: A8000 s.r.o.; STATIKON Solutions s.r,o,
Dodavatel: HSF System a.s.
 
Všechny oceněné i přihlášené stavby najdete na webu Stavby roku Středočeského kraje 2020.

tisková zpráva

Související článek:
Hlasujte pro Stavbu roku 2020

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*