Výsledky soutěže HELIKY

V 6. ročníku studentské soutěže Heliky bodovali studenti ČVUT, UMPRUM A VUT
Zadáním letošního ročníku soutěže bylo navrhnout sportovně rekreační zónu města Lovosice. V porotě zasedli Ing. arch. Karel Thér, starostka města Lovosice Bc. Lenka Lízlová a Ing. arch. Pavlína Pospíšilová ze společnosti HELIKA. Po podrobném prostudování odevzdaných návrhů se porota rozhodla neudělit 1. cenu. Bylo uděleno druhé a třetí místo a jeden návrh byl oceněn zvláštní odměnou.

Druhá cena
Druhá cena
Druhou cenou
spojenou s odměnou 20 000 Kč byl ohodnocen návrh studentů Fakulty architektury ČVUT Elišky Pomyjové, Filipa Pšenčíka a Antonína Pokorného. Porota na návrhu ocenila fakt, že koncepcí a rozsahem reálně uchopuje možnosti malého města, a to včetně ekonomických souvislostí. Do klínu zeleně mezi město a zámeček návrh umísťuje drobné pavilony, vhodně doplňuje provoz stávajícího koupaliště. Nově navržená síť chodníků umožňuje přirozený pohyb a propojuje území s centrem města. Řešení jednotlivých pavilonů tvořených lodními kontejnery naznačuje možnost jejich přemístění v případě záplav.

Třetí cena a odměna 10 000 Kč byla udělena Martinu Gabašovi z UMPRUM. Jeho návrh reaguje na okolí a některé návaznosti doplňuje. Území nepřeplňuje funkcemi, navazuje na stávající stav, drobnými úpravami pak zhodnocuje zeleň a park. Porota ocenila zejména umístění zázemí koupaliště a také to, že návrh pracuje se stávajícími objekty.

Zvláštní ocenění a odměna 5 000 Kč patří Janu Kubátovi z Fakulty architektury VUT v Brně. Jeho návrh je veden jasnou koncepcí, jednou ideou – navrátit plochu kolem stávajícího koupaliště přírodě, nebránit se záplavám, využít zeleň a vodu v její čisté podobě.

Neudělení první ceny odůvodnila porota skutečností, že žádnou z odevzdaných prací neshledala koncepcí a pojetím natolik přesvědčivou, aby získala nejvyšší ocenění. „Jsme si vědomi toho, že letošní zadání soutěže, tedy architektonicko-urbanistické ztvárnění lokality, bylo pro studenty mnohem složitější, než návrh samostatné budovy nebo souboru staveb. O to více si ceníme jejich odvahy obtížnější zadání uchopit a věříme, že pro ně bude tato zkušenost užitečná nejen v jejich dalším studiu, ale i po jeho dokončení, v ostrém a velmi konkurenčním prostředí architektonických studií a kanceláří,“ dodává členka poroty, Ing. arch. Pavlína Pospíšilová z architektonické a projekční kanceláře HELIKA.

www.helika.cz
tisková zpráva

Návrh studentů Fakulty architektury ČVUT Elišky Pomyjové, Filipa Pšenčíka a Antonína Pokorného


 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*