Výsledky urbanisticko-architektonické soutěže |Římské náměstí| v Brně

Město Brno včera oficiálně oznámilo výsledky urbanisticko-architektonické soutěže na „Římské náměstí“ v Brně.
Soutěž byla vyhlášena ke dni 4. červnu 2010, odevzdání soutěžních návrhů bylo stanoveno na 3. září 2010.
 

Předmět soutěže:
Předmětem soutěže je zpracování urbanisticko-architektonického návrhu na revitalizaci “ŘÍMSKÉHO NÁMĚSTÍ“ V BRNĚ, jeho prostorového a funkčního uspořádání zahrnujícího úpravy veřejného prostoru, včetně názoru na propojení s širšími městskými souvislostmi, zapojení stávajících objektů, případně umístění novostaveb. Cílem soutěže je nalézt nejvhodnější scénář využití v průběhu celého roku, včetně rozmístění městského mobiliáře, návrhu zeleně a dopravní regulace.

Z 346 registrovaných účastníků odevzdalo soutěžní návrhy 92 soutěžících. Soutěžní porota se sešla ve dnech 9.–10. září 2010 ve složení PhDr. Kateřina Dubská a JUDr. Jiří Oliva jako řádní členové závislí, Ing. arch. Ján Stempel, Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková a Ing. arch. Zbyněk Pech jako řádní členové nezávislí, náhradníky poroty byli Ing. Jana Drápalová a MVDr. Vlastimil Žďárský za závislé a Ing. arch. Igor Kovačević za nezávislé. Porota posoudila došlé návrhy a rozhodla o následujícím rozdělení cen a odměn:

1. cena (250 000 Kč) – soutěžní návrh č. 73 Ing. arch. Lukáš Fišer, Ing. arch. Kristýna Casková (Brno)
2. cena (200 000 Kč) – soutěžní návrh č. 07 Ing. arch. Aleš Stuchlík (Třebíč), Bc. Jana Šerá (Francova Lhota), Ing. arch. Milan Šuška (Čadca)
3. cena (150 000 Kč) – soutěžní návrh č. 78 Jan Kopecký (Brno), Zuzana Hebronová (Brno), Žofie Raimanová (Praha)
1. odměna (100 000 Kč) – soutěžní návrh č. 81 Bc. Michal Krejčík (Hradec Králové), Bc. Tomáš Petermann (Ústí nad Labem), Bc. Michaela Dlouhá (Praha)
2. odměna (60 000 Kč) – soutěžní návrh č. 05 Martin Gsandtner, Filip Hodulík, Peter Kuchta (Bratislava)
 


 

Doporučení poroty:
Porota konstatuje, že vyhlášení veřejné anonymní architektonické soutěže je významným počinem Statutárního města Brna. Účel soutěže – nalézt nejvhodnější prostorové a funkční uspořádání zahrnující úpravy veřejného prostoru, včetně názoru na propojení s širšími městskými souvislostmi, zapojení stávajících objektů, případně umístění novostaveb, a nalézt jeho nejlepší možné řešení bylo naplněno. Soutěž potvrdila, že dané území lze využít nejrůznějšími způsoby.
Porota je přesvědčena, že návrhy zúčastněné v soutěži vykázaly vysokou odbornou kvalitu. Odměněné návrhy vykázaly velkou citlivost k danému prostředí.
Porota při hodnocení dospěla k rozhodnutí o výsledku soutěže ve shodě závislých i nezávislých členů poroty. Rozhodnutí o výsledku bylo jednoznačné.
Porota dále konstatuje, že urbanisticko-architektonická soutěž je ideální metoda pro hledání řešení obtížných zadání. Soutěž přinesla celou řadu zajímavých podnětů z hlediska historických artefaktů, například nové možnosti umístění Královské kaple (návrh č. 38) nebo Merkurovy kašny (návrh č. 91).
Porota doporučuje, aby po plánované výstavě a veřejné diskusi, která se nad návrhy uskuteční, bylo vítězi zadáno dopracování jeho návrhu v dalších projekčních stupních. Následným krokem by potom mělo být vypracování změny regulačního plánu MPR, která umožní postupnou realizaci vítězného návrhu.

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*