Výstava Lidové stavby známé neznámé – Zlínský kraj

Vernisáž se koná ve středu 23. října 2013 v 17 hod v Trmalově vile.
Výstava potrvá do 17. listopadu 2013.
V průběhu vernisáže bude pokřtěn malý průvodce Lidové stavby Moravy a Slezska.Výstava se koná u příležitosti Roku lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2013.
Výstavu připravil FOIBOS BOOKS s.r.o. a FOIBOS BOHEMIA o. p. s. ve spolupráci s NPÚ ÚOP Kroměříž a s autorským týmem pod vedení Jany Spathové : Jaroslav Novosad , Věra Kovářů, Olga Floriánová, Alena Prudká. Autorský tým se vernisáže účastní.   

K výstavě Lidové stavby známé neznámé – Zlínský kraj

Na území Zlínského kraje, který tvoří regiony Kroměřížský, Uherskohradišťský, Vsetínský a Zlínský, a kde se prolínají etnografické oblasti Hané, Slovácka a Valašska, zůstalo dosud zachováno množství objektů původního vesnického stavitelství. Vedle prohlášených památek lidového stavitelství se v četných sídlech nacházejí další významné doklady vývoje místní stavební kultury dosud nepovšimnuté a málo známé, mnohdy ale mimořádných architektonických hodnot, které by si rovněž zasloužily, aby zůstaly ve svém původním stavu zachovány jako významné kulturní dědictví regionálního vesnického stavitelství. Jejich počet se však rychle snižuje, lidové stavby mizí z vesnických sídel doslova ze dne na den.
Nicméně i přes tuto nepříznivou prognózu se v  posledních letech stala řada nevyužitých a opuštěných památek lidového stavitelství příležitostí pro působení vlastivědně a historicky založených aktivit v obcích a k činnosti folklorních souborů. Mnoho obcí si uvědomilo, že památky lidového stavitelství jsou často jediným historickým bohatstvím obce, jejichž ztrátu už nebude možno nahradit. Každá z těchto památek je velmi důležitá pro obec, pro lidi, kteří v místě památky žijí. Její význam a dopad její existence na okolí se nejvíce projeví až s jejím zánikem – jednoduše náhle chybí. Řada krásných a cenných památek byla zachráněna a slouží veřejnosti, mnoho památek však na pomoc stále čeká.
Na jednotlivých panelech můžeme vidět, co zůstalo zachováno z této části kulturního dědictví ve Zlínském kraji. Je jen málo míst na této zemi, které umí tak demonstrativním způsobem vypovídat o možné symbióze člověka a krajiny, jako je právě venkovský prostor. Přejme si navzájem, ať se mezi lidmi najde stále více a více nadšenců, kteří budou ochotni investovat svůj čas a také peníze, a především spoustu energie, do záchrany lidové architektury, která se až díky jejich péči zaskví v plnosti své zapomenuté.

Výstava již byla k vidění v obci Vlčnově od 20. do 30. září, kde se konala v rámci III. celostátní akce k Roku lidové architektury 2013. Dále ji měli šanci vidět účastníci setkání, pořádaného Klubem UNESCO v Kroměříži dne 15. října, kde byla výstava prezentována spolu s výstavní expozicí Vesnická památková rezervace Holašovice.Podpora, spolupráce a záštita:
Zlínský kraj, Hlavní město Praha, Asociace krajů ČR, Státní fond kultury ČR, Česká komise pro UNESCO, Národní památkový ústav, Národní zemědělské muzeum, Folklorní sdružení ČR
Mediální partneři:
Český rozhlas, Vltava – Labe Press Deník, PROPAMÁTKY
tisková zpráva

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*