Wienerberger se účastní festivalu Týden vědy a techniky

Společnost Wienerberger se aktivně zúčastní 19. ročníku festivalu vědy, který pod názvem Týden vědy a techniky pořádá Akademie věd ČR. Jde o největší akci svého druhu na našem území. Svou účastí dává Wienerberger najevo, že dnešní stavebnictví, byť se stále neobejde bez tradičních postupů, je moderním průmyslovým odvětvím, rychle využívajícím výstupy aplikovaného výzkumu. Týden vědy a techniky se koná ve dnech 11.–17. listopadu 2019 na mnoha místech České republiky. Wienerberger se bude prezentovat formou odborné přednášky s názvem Program Wienerberger e4 dům: Domy budoucnosti, která se uskuteční ve čtvrtek 14. 11. od 16:45 v sídle Akademie věd na Národní tř. 1009/3.

Wienerberger se vedle této konkrétní aktivity zapojuje do Týdne vědy a techniky i jako jeho podporovatel a stal se jedním z jeho hlavních partnerů.

Vedle tradičního představování vědeckých pracovišť, univerzit a obvyklých technologických odvětví dostává prostor i stavebnictví. Wienerberger chce demonstrovat skutečnost, že stavebnictví drží krok s dobou. Receptura a způsob zpracování tradičních materiálů se posunuly tak, aby cihelné výrobky byly ještě více ekologické, energeticky efektivní a ekonomicky úsporné v souladu s dnešními vysokými požadavky na trhu. Téma přednášky je zaměřeno na moderní koncept bytové výstavby Wienerberger e4 dům opírající se o čtyři pilíře pro jedinečný domov – energie, ekonomika, ekologie a estetika.

Úsilí společnosti Wienerberger souzní s její snahou o podporu českého odborného školství a vzdělávání odborníků ve stavebnictví. Firma podporuje školy a studenty napříč strukturou českého školství počínaje oborovými učňovskými školami a konče technickými univerzitami. „Snažíme se v mladých lidech vyvolat zájem o nové stavební technologie a přitáhnout je k řemeslu a oboru, který je u nás v poslední době stále více opomíjen, ale bez něhož se žádná ekonomika neobejde,“ říká jednatel společnosti Ing. Kamil Jeřábek. „Všichni chceme slušně a udržitelně bydlet, ale kvalitní cihlové domy se samy nepostaví,“ dodává.

Další informace k programu festivalu naleznete zde.

Co je Wienerberger e4 dům
● Dům postavený dle konceptu e4 je energeticky efektivní. Použitím ucelených systémů Porotherm a Tondach je docíleno snížení nákladů na energie a emise CO2. Tradiční keramická konstrukce efektivně využívá akumulaci tepla pro udržení tepla v zimě nebo chladu v létě. Samozřejmostí je splnění náročných nároků pasivních domů nebo domů s téměř nulovou spotřebou energie.
● Investice do domu e4 přináší hodnotu za peníze – ekonomickou výhodnost. Poměr pořizovací ceny a užitné hodnoty je pro investora velmi výhodný a dosažitelný. Dům e4 má vysokou životnost, minimální náklady na údržbu a provoz a jeho tržní cena v čase neklesá, ale roste.
● Dům postavený dle konceptu e4 je estetický a zdravý. Keramické materiály jsou zdraví neškodné výrobky, neemitují žádné organické těkavé látky ani formaldehydy. Dům je krásný, má zdravé vnitřní klima, je pohodlný a bezpečný.
● Dům postavený dle konceptu e4 je ekologický. Keramické stavební materiály jsou ryze přírodní, získávané šetrným způsobem v daném regionu. Návrhová kritéria konceptu e4 kladou důraz na snižování spotřeby vody, energií a emisí CO2. To z e4 dělá trvale udržitelný koncept.

Výstavba prvního českého energeticky soběstačného a zdrojově šetrného domu z cihelného systému Porotherm a střešních tašek Tondach právě probíhá, ve spolupráci s naším partnerem, což je dalším stupněm e4 domu.

tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*