Young Architect Award – inspirace z Mexika: Wellness Hub

Inspirace z Mexika
Účastníci architektonické přehlídky Young Architect Award se letos zaměří na Architekturu a krajinu ve městě. Své práce mohou přihlašovat jak studenti, tak začínající architekti do 33 let. Uzávěrka přihlášek je 26. 6. 2020. Soutěž se koná v rámci mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH. Ceremoniál s vyhlášením výsledků proběhne 8. 9. 2020 v Centru architektury a městského plánování CAMP v Praze.

Integrace trvale udržitelného rozvoje do městské architektury je výzvou pro investory, ale i projektanty. Pokud ještě váháte, které prvky do svého projektu zapojit, přinášíme zajímavou inspiraci až z Latinské Ameriky, kde vzniká projekt první místní energeticky soběstačné budovy, na níž se podílí i generální partner soutěže CEMEX Czech Republic.

Wellness Hub
Projekt vychází z iniciativy skupiny společností z mexického soukromého sektoru, které se zavázaly k udržitelnému rozvoji a vytvořily obchodní konsorcium s cílem vytvořit první certifikovanou energeticky soběstačnou budovu (Net Zero Building Energy) v Mexiku a Latinské Americe. Jedná se o komerční budovu s názvem „Wellness Hub“, která se nachází ve městě San Pedro Garza García v Mexiku a je součástí většího udržitelného urbanistického plánu s názvem Arboleda, který čítá 17 budov. Budovu naprojektovalo architektonické studio PichArchitects, které sídlí v Barceloně.

Navržená architektura dosahuje optimálního výkonu na základě pasivních strategií, takže má nízké energetické nároky, a tak minimalizuje potřebné mechanické vybavení. Její prostory budou sloužit primárně pro komerční účely, zejména jako centru duševního a fyzického zdraví. Centrum se zároveň snaží integrovat komunitu do prostoru, který umožňuje posílení mezilidských vztahů, časté zájmové skupiny, učení se novým věcem a zakořenění pocitu sounáležitosti. Budova bude mít tříposchoďové podzemní parkoviště, přízemní prostory věnované restauracím a jiným komerčním prostorám a čtyři další poschodí, kde návštěvníci najdou lázně, fitness, prostory pro lekce jógy, ale také hudební školu nebo čajovnu.

Projekt si klade za cíl dosáhnout nulového rozdílu v produkci a spotřebě energie v průběhu roku. Konfigurace centrálního atria v kombinaci s otevřenou topografií přízemí umožňuje trvalou cirkulaci stoupajícího vzduchu, který je ochlazován kontaktem s vodorovnou vodní hladinou v centru atria. Stín a přítomnost vegetace ve výšce napomohou pasivně klimatizovat tento centrální prostor. Samotná konstrukce budovy preferuje prvky, které lze jednoduše vyrobit a sestavit na místě, což umožní stimulovat místní průmysl, výrazně zlepšit kvalitu stavby, optimalizovat spotřebu materiálů a prodloužit životní cyklus budovy.

Je zřejmé, že pro dosažení úrovně vnitřního komfortu různých prostorů bude nutné instalovat mechanické klimatizační systémy, ale tato zařízení jsou považována pouze za doplňková. Poptávka po energii v průběhu celého roku bude kompenzována ekvivalentní výrobou obnovitelné energie vyrobené v místě. K tomuto účelu je určena velká pergola ve střešní rovině, sestávající z fotovoltaických panelů, které budou kromě stínování fungovat jako elektrárna na výrobu energie.

Zásadní pro dosažení cíle energetické soběstačnosti je obalový plast budovy. Projekt je považován za součást infrastruktury. To je důvod, proč prakticky postrádá povrchové úpravy, protože to jsou samotné stavební prvky, které do značné míry formují jeho vnější vzhled. Mezi nimi vyniká kovová struktura na fasádách, stejně jako trámy TT. Konzoly východní a západní fasády napomáhající zabránit přímému slunečnímu dopadu, zasklené fasády s tepelným mostem a trojitým zasklením s nízkou emisivitou a vzduchové komory s argonem nebo fasáda z betonových stínících panelů, která na jedné straně zabraňuje slunečnímu záření a na druhé straně umožňuje odpařovací chlazení. Ve spolupráci s laboratořemi CEMEX Global R&D bylo vyvinuto speciální složení tohoto prefabrikovaného panelu, který se skládá ze 2 konkrétních částí – jedné, která tvoří nosnou část, která absorbuje svislé a vodorovné zatížení a zabezpečuje ukotvení (Resilia Technology), zatímco další část panelu je provedena z pórobetonu (Pervia Technology), který zajišťuje bioklimatickou funkci panelu.

„Již několik let podporujeme soutěž Young Architect Award, protože jsme přesvědčení, že mladí lidé jsou často nositeli nových, neotřelých a inovativních myšlenek. Letošní výzva je nám obzvlášť blízká, neboť se zaměřuje na hledání řešení, jak propojit metropolitní rozvoj ve smyslu environmentálního zaměření“, říká Luboš Merunka, ředitel divize Materiály společností CEMEX Czech Republic a dodává: „Beton a moderní materiály na bázi cementu poskytují širokou paletu možností pro realizaci tvůrčí a inovativní práce architektů v městské výstavbě, a proto věřím, že i letošní projekty budou jako v předchozích letech, velice zajímavé a inspirativní.“  

tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*