Zahrada AMA

Zahrada je protnutí přírody a kultury. Tato zahrada je pokračováním domu a sousedního lesa zároveň je to pokus o kultivaci prostoru kolem obydlí bez tradičních zahradnických forem, tedy bez ovocnářství, zelinářství a obdělávání klasických záhonů – zahrada jako obyčejná, volná stráň u lesa a hrazený, obytný prostor zároveň.

Struktura travnatých pásů různé kvality je komponována ve svahu souběžně s vrstevnicemi. Střídají se zde obytné a pohledové plochy, pestře kvetoucí pásy vysoké trávy střídá nízký hustý trávník. Při pohledu z obydlí, shora, je tato struktura patrná, při pohledu zdola zůstává ukryta a zahrada působí jako obyčejná stráň u lesa. Pletivo plotu je ukryto ve vysazené keřové cloně. Tento pás keřů na rozhraní lesa a zahrady napodobuje přirozený okraj lesa – ekoton. Zahrada tak pocitově pokračuje v borovém lese. Spojení zahrady s domem zajišťuje dlouhá modřínová terasa, která je prvním segmentem pásovité struktury zahrady.
Zahradu traktují tři velké trámy, které mají odlišný účel a význam. Největší trám přebírá formu a rozměry výrazné atikové římsy domu a je do terénu vetknut uprostřed svahu. Má roli opěrné zdi a zároveň slouží jako zahradní nábytek. Druhý trám byl navržen tak, aby zdůraznil průhled domem směrem do lesa; slouží jako pult pro odkládání věcí, jako vyhlídková lávka k procházení nebo k sezení při rozhovoru. Jedná se o monolitický beton s voskovaným povrchem. Třetí trám je z lepeného dřeva pro účel dětské hry a sezení.
Prostor mezi domem a lesem je věnován skandinávské náladě. Pravidelný rastr vřesových polštářů v kamenných kruzích navazuje na borový les s břízkami, borůvčím a brusinkami. V severské zahradě je situována jednoduchá dřevostavba – dutý artefakt s proskleným světlíkem nahoře. Jedná se o malý altán k odpočinku a dětské hře, který zároveň kryje tzv. zemní registr.
U hlavní brány do zahrady jsou do svahu zapuštěna dvě krytá stání pro auta se zelenou střechou na dřevěné konstrukci. U brány je zvenku nepřehlédnutelná habrová stěna – v půdorysu obloukovitý paraván, který zahradu zahrazuje.

Autorem domu je Michal Stavař. Dům postavený v letech 2004 – 2005 byl navržen jako nízkoenergetická dřevostavba o půdorysných rozměrech 10 x 24 m. Situovaná je podél vrstevnic východně-západním směrem. Plochá střecha s atikou na západní straně kryje terasu. Fasádu domu tvoří obklad z tepelně zpracovaného smrku v kombinaci s velkými prosklenými plochami. Předsazení mohutné střechy vytváří výrazný tvar stavby a zároveň stíní prosklené plochy. Výrazným prvkem interiéru je široká chodba osvětlená řadou střešních světlíků, která vede od vchodu přes celý dům a průhledem pokračuje do lesa.

Autorská zpráva
Foto: Radovan Boček, Jakub Chvojka

Rozloha zahrady: 3800 m2

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Ahoj Jakube ,
    dnes už prohlížím Tvoji druhou realizaci a musím říci , že je to profesionální práce .Jak klatovský park , tak tato nádherná zahrada. Vlastně nevím , proč jsme spolu ještě nic nenavrhli. Nechceš mě pomoci se střešní zahradou na Ypsilonce ?

  2. Čtenář Stavbawebu says:

    Vskutku zdařilé – gratuluji.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*