Zahradní pavilon

Zahradní pavilon byl realizován jako druhá etapa rodinného domu v Olomouci-Slavoníně. Je umístěn na jižní hranici pozemku a zakončuje pohled z obývacího pokoje rodinného domu, zároveň zintimňuje prostor atria a interiér domu. Stavba svým uspořádáním geometricky navazuje na rodinný dům a uzavírá atrium, které dále zvětšuje o prostor bazénu a terasy. Její hmoty navazují na křídla rodinného domu, vzniká tak opticky uzavřený útvar záměrně rozvolněný podélnou osou v zahradě, která mezi stavbami vytváří volný prostor. Tímto volným prostorem pak prorůstá zahrada s novými stromy a v západní části se napojuje na stávající vzrostlé stromy v zahradě, kde je také hřiště pro děti a hospodářská část zahrady.
Stavby jsou v atriu propojeny betonovými pásy prorostlými trávou. Pásy vymezují místo atria a provozně propojují obytnou část domu s prostory pavilonu. Lokálně je přísný geometrický řád pásů upraven a ustupuje stávající vzrostlé švestce.
Na východní straně stavby je umístěna dvojgaráž, na západní straně objektu je pak technické zázemí se skladem a otevřenou letní kuchyní, která navazuje na centrální část s pobytovou terasou a bazénem.

Stavba je převážně z pohledového betonu, materiálově tedy navazuje na beton atik rodinného domu. Z pohledového betonu je rovněž pevná část uličního oplocení, které je spojeno se stavbou pavilonu a uzavírá tak oplocení pozemku do jednoho celku.
Hmota pavilonu je komponována jako jednolitý betonový odlitek, pod jehož zadní střechou je vsazen dřevěný box, kde je zázemí s kuchyní. Obklad fasády této části je ze svislých dřevěných latí řazených v mezerách mezi sebou. Obklad tak vytváří strukturu fasády – jednoduchou texturu, která hmotu vloženého boxu ještě zdrobňuje. Box je záměrně odstoupen od vnějšího líce stavby a tvoří tak samostatný vložený objekt v betonové skořápce. Stejným dřevěným obkladem jsou opatřeny i dveře boxu, opticky tak splývají se zbývající částí fasády. Výrazným akcentem je pouze kuchyňská nika obložená kamenným obkladem z černé žuly.
Objekt je napojen na rozvody inženýrských sítí na pozemku. Jeho vnitřní prostory se v zimním období temperují. Na střeše garáže jsou umístěny solární panely pro ohřev užitkové a bazénové vody.

Autorská zpráva
Foto: Lukáš Němeček


 

Autoři: JVArchitekt – Jiří VokřálKAMKAB!NET – Hana Horáková, Eva Wagnerová – zahradní úpravy;
spolupráce Peter Babka, Zdeněk Šuchma, Václav Přikryl
Stavební řešení: Peter Babka, Zdeněk Šuchma
Statika: JP STATIKA – Václav Přikryl
Zdravotechnika: PLYKO – Kateřina Stratilová, Zdeněk Fišer
Požárně bezpečnostní řešení: Ludmila Plagová
Elektroinstalace: Radek Kubíček
Generální dodavatel: PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.
Truhlářské práce: Libor Zeman – DŘEVOSTYL
Zastavěná plocha: 144,4m2
Obestavěný prostor: 545,5m3

Rodinný dům v Olomouci už jsme představili zde

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*