ZAPA DROP

Drenážní beton od společnosti ZAPA beton a. s., je beton nové generace, který díky své mezerovité struktuře propouští dešťovou vodu do podloží a zároveň tvoří finální povrchovou vrstvu bez nutnosti dodatečných úprav. Drenážní beton propouští až 95 % srážek (dle americké normy ASTM C 1701), což představuje významný přínos pro ekologii. Proto je jeho použití vhodné zejména v městských parcích, cyklostezkách, v okolí bytových domů, bazénů a na parkovištích.

Dešťová voda se bezúčelně neodvádí kanalizací, ale vsakuje se v daném místě a environmentálně přispívá ke zlepšení městského prostředí (doplnění zásob podzemních vod, voda pro kořeny rostlin a stromů, snížení tepelného ostrova města, aj.). Povrch drenážního betonu není nutné spádovat a nevznikají na něm louže ani při intenzívních srážkách. Na rozdíl od prefabrikovaných dlažebních bloků (zámková a plochá dlažba), drenážní beton umožňuje realizovat organické a složité tvary finálních povrchů bez nutnosti pracného řezání, odpadu, prachu a s celkově rychlejší pokládkou. Při výrobě drenážního betonu se nejčastěji používá těžené i drcené kamenivo frakce 4 – 8 mm, bez jemných podílů (písek). Těžené kamenivo má lepší pochozí vlastnosti při chůzi na boso, drcené kamenivo má lepší protismykové vlastnosti. Drenážní beton lze probarvit minerálními pigmenty, probarvení v celém objemu betonu pak zajišťuje barevnou stálost i v případě povrchového poškození. U běžného betonu se dosahuje odolnosti vůči mrazu pomocí dodatečného provzdušnění pomocí provzdušňovacích přísad. U drenážního betonu se mrazuvzdornosti dosahuje pomocí otevřené struktury betonu.

Orientační skladba pro pochozí plochu tvoří drenážní beton o tloušťce 150 mm s podkladní vrstvou z kamenné drti tloušťky 200 mm. Pro pojezdovou vrstvu je vhodná skladba 200 mm drenážního betonu a 200 mm kamenné drti. Pro malé plochy či chodníky lze beton ukládat ručně. Pro velké plochy doporučujeme ukládku strojově a to pomocí speciálních finišerů. Díky velmi malému smrštění lze dilatační spáry navrhovat až po 10 metrech délky.

Drenážní beton je třeba chránit před zanesením zeminou a jinými nečistotami, aby nedošlo ke snížení funkčních vlastností. Příkladem úspěšné realizace drenážního betonu ZAPA DROP je revitalizace městského parku Gaštanica v Bratislavě. Díky ekologickému přínosu zadržování srážek v místě dopadu v urbanizovaném prostředí, bylo možné z velké části financovat projekt z norských fondů (dotace 68 %).

Více informací na www.zapa.cz

podle podkaldů společnosti ZAPA beton


Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Zdánlivě vhodná úprava, ale již dávno jsou známé drenážní tvárnice tohoto typu. Nyní tedy litá plošná úprava. Budiž, a jak snáší povrch obroušení provozem lehkých vozidel, kol, pěší provoz? Nebo nelze jej pojíždět motorovými vozidly kvůli vodorovnému namáhání při brzdění? A životnost povrchu, vliv solných roztoků v zimě?

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*